Stipendiumid

Stipendiumid

Tartu Raefondi stipendiumid – kuni üheksa 700-eurost stipendiumi. Stipendiumi võivad oma õppe- ja teadustöö toetuseks taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased, kelle keskmine hinne on vähemalt 4,0. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda TÜ õppekavade alusel Tartus õppivad välisüliõpilased.

Tartu Raefondi preemia – üks 2700-eurone preemia. Preemia on mõeldud TÜ õppejõule, teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tunnustuseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti sellesuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium – stipendiumifond kuni 10 000 eurot. Stipendiumi võivad taotleda kõik TÜ magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks. 

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium – üks 1350-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide õpetajakoolituse õppekavade edukad täiskoormusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifond kuni 13 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium – kaks 1000-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe väljapaistvate õppe- või teadustöö tulemustega üliõpilased alates kolmandast õppeaastast.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekandega) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kellel on head tulemused õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – üks 3000-eurone stipendium. Stipendiumi võivad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogiaalase uurimistöö toetuseks.

Liisa Kolumbuse stipendium – kolm 3000-eurost stipendiumi. Stipendium on mõeldud meditsiiniteaduste valdkonna edukatele doktorantidele arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule.

Professor Atko-Meeme Viru stipendium – üks 2000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida alla 40-aastased TÜ doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes teevad uurimistööd liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Fred Kudu stipendium – üks 960-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide TÜ õppekavade ja õppeastmete edukad üliõpilased, kellel on kergejõustiku edendamisel väljapaistvaid tulemusi.

Professor Olevi Kulli mälestusfondi stipendium – üks 1500-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased, et taotleda toetust rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemiseks ja erialaga seotud välisteadusasutuste juures töötamiseks.

Voldemar Jaanbergi stipendium – viis 2000-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ning doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Reet Montoneni stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Corpore kommunikatsioonistipendium – kaks vähemalt 1000-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased.

Anu Raua stipendium – üks vähemalt 1000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilased, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2020.

2020/2021. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – üks 18 000 euro suurune stipendium. Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv TÜ teadlaskonnale. Stipendiumi saaja peab olema TÜ doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane TÜ teadur või õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2021.

Jaga artiklit