Mall Tamm

In memoriam

15.07.1940–16.08.2020

FOTO: Erakogu

Anglistika osakond mälestab kurbusega oma endist lektorit Mall Tamme.

Pärast ülikooli lõpetamist suunati Mall Tamm tööle Tartu 5. Keskkooli, kaks aastat hiljem kutsus aga tollane inglise keele kateedri juhataja Oleg Mutt ta ülikooli õppejõuks. Esialgu õpetas ta vene filolooge, edaspidi inglise filolooge. Ta saadeti täiendama end Maurice Thorezi nimelisse võõrkeelte instituuti Moskvas, kus ta tutvus esimest korda sünkroontõlke õpetamisega. Pärast Moskvast tagasitulekut hakkas ta õpetama suulise tõlke valikkursust.Mall Tamm sündis Koerus, kuid suur osa tema lapsepõlvest möödus Tallinnas, kus ta omandas ladusa vene keele oskuse, sest perekond üüris oma majas tube Nõukogude sõjaväelastele. Keskkooli lõpetas Mall Tamm Türil, kus tal oli väga hea inglise keele õpetaja, kes mõjutas teda suuresti eriala valikul. 1964. aastal lõpetaski ta Tartu Ülikooli inglise filoloogina.

Oluline etapp Mall Tamme karjääris oli Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatt. Tema ülesanne oli olümpia jaoks ette valmistada 300 tõlki. Ka ta ise tegutses olümpiamängude ajal tõlgina, vahendades nii võistlejaid kui ka kohtunikke. Siingi tuli talle kasuks mitte ainult inglise keele, vaid ka suurepärane vene keele oskus, sest eesti keel olümpiamängude ametlike keelte hulka ei kuulunud.

Olümpiamängudest algas ka Eestis aktiivsem tegevus inglise keele suulise tõlke alal. Enne seda oli rahvusvahelisi üritusi väga vähe. Neil aastail tõlgiti küll peamiselt inglise-vene ja vene-inglise keelesuunal; eesti keel omandas suurema tähtsuse alles 1980. aastate lõpul.

Mall Tamm tegutses ka giidina, juhtides ekskursioone nii inglise kui ka vene keeles, esialgu Tartus, hiljem Leningradis. Juba nõukogude ajal käis ta tõlgina ka välismaal – kahel korral kruiisil mööda Vahemerd, samuti Indias ja Aafrikas. Sellegipoolest ei lubatud teda täienduskursustele Suurbritanniasse. Sinna õnnestus tal saada alles Gorbatšovi uutmispoliitika ajal 1986. aastal.

Tõlkeõpetus omandas Tartu Ülikoolis suurema tähtsuse pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist, eriti ajal, kui Eesti valmistus astuma Euroopa Liitu. Mall Tammel oli oluline roll selles, et kujundada välja suulise tõlke magistriõppekava, mis hakkas tööle 1999. aastal. Väga paljud praegu Euroopa institutsioonides töötavad tõlgid on tema õpilased.

Mall Tamm läks pensionile 2005. aastal, kuid tegeles tõlkeõpetusega ka pärast seda, näiteks korraldades kursusi kohtutõlkidele ja riigiametnikele, kellel oli vaja tõlkeoskusi, sest Eesti oli avanenud maailmale ja igal pool tekkis uusi kontakte. Ka tegutses ta kuni viimaste aastateni aktiivselt rahvusvaheliste konverentside ja muude ürituste tõlgina. Ta on tõlkinud president Lennart Merit ja Arnold Rüütlit ning olnud mitu aastat Tartu linnapea Urmas Kruuse tõlk.

Kaks aastat tagasi tabas teda raske haigus, kuid isegi oma elu viimastel kuudel tõlkis ta mõttes raadiosaateid, mida kõrvaklappidega kuulas. Me jääme mäletama Mall Tamme kui rõõmsameelset ja energilist õppejõudu, kes on jätnud püsiva jälje Eesti tõlketegevuse arengusse.

Tartu Ülikooli anglistika osakond

Jaga artiklit