ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com

Ülikooli lemmiksõnad. Avama

Keelenurk

Avatust ja avatud olemist peetakse pigem heaks tooniks. Eesti keeles on selleks palju võimalusi. Avada saab ust ja akent, auditooriumi ja õppeklassi, koosolekut ja konverentsi, raamatut ja faili, kontot, kotti, suud ja silmi. Avamine võib olla ka kujundlik: näiteks on ühel uks alati avatud, teise ees on maailm avatud, kolmas mängib avatud kaartidega ja neljas avab südame. Mõnikord tundub siiski, et oleme liiga palju avama hakanud ja unustanud, et meie ees olev sõnavalik on palju mitmekesisem.

Üks peamisi viimase aja ilminguid on see, et avatakse kõike seda, mida vanasti alustati.

 • Ehitushange avaneb 16. mail. -> Ehitushange algab 16. mail.
 • Riikidevaheline liikumine avatakse taas. -> Riikidevahelist liikumist alustatakse taas.
 • Eile avati läbirääkimised kolme kandidaadiga. -> Eile algasid läbirääkimised kolme kandidaadiga.
 • Teenus on Balti riikides avatud eelmisest aastast. - > Teenuse pakkumist alustati Balti riikides eelmisest aastast ~ eelmisel aastal. ~ Teenust hakati Balti riikides pakkuma eelmisest aastast ~ eelmisel aastal.

Sageli mõeldakse avamise asemel ka millegi võimalikkust ja saamist:

 • Registreerimine on avatud 10. novembrini. -> Registreerida saab 10. novembrini. ~ Registreerimine kestab ~ käib 10. novembrini.
 • Avame teadustaristu kasutuse võimaluse ka ülikoolivälistele huvirühmadele. -> Võimaldame teadustaristut kasutada ka ülikoolivälistel huvirühmadel.
 • Haigete külastamine ei ole enam kõigile avatud. ->  Haigete külastamine ei ole kõigil enam võimalik. ~ Kõik ei saa enam haigeid külastada.

Abstraktsemas kontekstis avatakse seda, mida varem tavatseti tutvustada, uurida, selgitada, arutada vm:

 • Konverentsil peeti ettevõtlust avav ettekanne. -> Konverentsil peeti ettevõtlust tutvustav ettekanne.
 • Uurimus avas naiste viljatuse tagamaid -> Uurimuses selgitati naiste viljatuse tagamaid.
 • Ka maade küsimus on vaja uuesti avada. -> Ka maade küsimus on vaja uuesti arutusele võtta.
 • Rahastusteemat avab lähemalt peaesineja. - > Rahastusteemat tutvustab käsitleb ~ vaatleb lähemalt peaesineja.
 • Raamatu eesmärk on avada teatri kultuuriteaduslikke tahke. -> Raamatu eesmärk on vaadata lähemalt vaadelda analüüsida uurida teatri kultuuriteaduslikke tahke.

Mõni sõna kipub vahel igale poole ja hakkab liiga palju korduma. Nii on sõnaga avama. Et aga avatus pääseks mõjule sobivas kohas, proovigem teinekord vähem avada.

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit