FOTO: Merit ja Randel Kreitsberg

Lestakala siseelundid räägivad keskkonnaprobleemidest

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ning oma üliõpilaste ja töörühmade põnevatest tegemistest.

Ökotoksikoloogia teadur Randel Kreitsberg käis suvel ühes kaaslastega TÜ mereinstituudi iga-aastastel välitöödel. Selle käigus tehti kalastiku seiret, mis annab infot eri kalaliikide arvukuse kohta. Teabe põhjal saab planeerida püügimahtu ja ‑piiranguid ning korraldada liikide kaitset. 

Lisaks võeti püütud kaladelt proove, et uurida nende kahjustusi ja haigusi, sh vähki. Proovid annavad infot nii Läänemere kalade tervise kui ka keskkonna reostatuse kohta. Uue uuringu tulemused pole veel selgunud, kuid varasematest on teada, et Väinameri ja Saarnaki laiu piirkond, kus suvel töid tehti, on üks Eesti puhtamatest merealadest. Esimese visuaalse vaatluse põhjal ühelgi kalal kasvajaid ei olnud.

Pildistanud Merit ja Randel Kreitsberg, postitanud Randel Kreitsberg.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience.

Jaga artiklit