Stipendiumikonkursid

Stipendiumid

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Valda ja Bernard Õuna stipendium – 5000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ magistrandid ja doktorandid, kes on taotlemisele eelnenud aasta jooksul avaldanud või avaldamiseks esitanud biomeditsiinialase teaduspublikatsiooni. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Peeter Põllu stipendium – 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast semestrist integreeritud õppekava puhul ning teisest semestrist magistri- ja doktoriõppe puhul), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud ka pedagoogikaalases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium – kaksteist 1500-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide TÜ õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium – 22 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kuni 35-aastased neuroloogid, neurokirurgid ja neuroteadlased, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning koguda süvateadmisi nende mehhanismidest. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2020.

2021/2022. õppeaasta väliseesti külalisprofessori stipendium – 50 000 eurot. Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. Väliseesti külalisprofessori valimisel arvestatakse kandidaadi tegevuse vastavust TÜ ja selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning TÜ valdkondade esitatud prioriteetsed teadusvaldkonnad. Stipendium määratakse üheks akadeemiliseks aastaks. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Täpsem teave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee või 737 5852 (Triin Vakker).

August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkurss

Riigikogu Kantselei asutas 2008. aastal August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd.

Stipendium antakse eesti- või võõrkeelse parlamenti, parlamentarismi, Eesti parlamentaarseid kogusid või esindusdemokraatiat käsitleva magistri- või doktoritöö kirjutajale.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile esitada 20. oktoobriks avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand, ajakava, juhendaja soovitus jm dokumendid. Tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi. Stipendium makstakse välja kahes osas: esimene osa esitatud kavandi põhjal ja teine osa pärast töö edukat kaitsmist. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. novembril.

Jaga artiklit