Doktoritööde kaitsmised septembris

Doktoritööd

2. septembril kell 14.15 kaitseb Gaygysyz Ashyrov majandusteaduse erialal doktoritööd „Essays on firm-level corruption“ („Uurimused firma tasandil toimuvast korruptsioonist“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–2040. Juhendaja vanemteadur Jaan Masso, oponendid dots Julia Korosteleva (University College London, Suurbritannia) ja prof Aaro Hazak (Tallinna Tehnikaülikool).

4. septembril kell 14.15 kaitseb Ida Rahu keemia erialal doktoritööd „Bromine formation in inorganic bromide/nitrate mixtures and its application for oxidative aromatic bromination“ („Broomi teke anorgaaniliste bromiidide ja nitraatide segudes ning selle rakendamine oksüdatiivseks aromaatsete ühendite broomimiseks“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendaja prof Jaak Järv, oponent juhtivteadur Alex R. Khomutov (Venemaa Teaduste Akadeemia Engelhardti-nimeline instituut).

9. septembril kell 10.00 kaitseb Kadi Luht-Kallas haridusteaduse erialal doktoritööd „Risk-taking behaviour: Relationship with personality and markers of heritability, and an intervention to prevent unintentional injury“ („Riskeeriv käitumine: seosed isiksuse ja pärilikkusega ning sekkumine vigastuste ennetamiseks“). Kaitsmine toimub Uppsala 10–148. Juhendajad Diva Eensoo (Tervise Arengu Instituut) ja prof Jaanus Harro, oponent prof Christian Montag (Ulmi Ülikool, Saksamaa).

11. septembril kell 10.15 kaitseb Elin Soomets loomaökoloogia erialal doktoritööd „Focal species in wetland restoration“ („Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad juhtivteadur Asko Lõhmus ja teadur Riinu Rannap, oponent prof Johan Elmberg (Kristianstadi Ülikool, Rootsi).

10. septembril kell 16.15 kaitseb Larisa Ivanova molekulaartehnoloogia erialal doktoritööd „Design of active compounds against neurodegenerative diseases“ (“Aktiivsete ühendite disain neurodegeneratiivsete haiguste raviks”). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020 ja videosilla kaudu. Juhendajad prof Mati Karelson ja teadur Jaana Tammiku-Taul, oponent prof Dan Lindholm (Helsingi Ülikool, Soome).

18. septembril kell 14.00 kaitseb Sten Saar arstiteaduse erialal doktoritööd „Epidemiology of severe injuries in Estonia“ („Raske trauma epidemioloogia Eestis“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendajad prof Peep Talving ja prof Urmas Lepner, oponent Ari Leppäniemi (Helsingi Ülikool, Soome).

18. septembril kell 14.15 kaitseb Kadi Tilk geneetika erialal doktoritööd „Signals and responses of ColRS two-component system in Pseudomonas putida“ („ColRS süsteemi aktiveeriv signaal ning selle süsteemi roll Pseudomonas putida stressitaluvuses“). Kaitsmine toimub Riia 23b–105 või videosilla kaudu. Juhendaja vanemteadur Rita Hõrak, oponent prof Thorsten Mascher (Dresdeni Tehnikaülikool, Saksamaa).

22. septembril kell 14.15 kaitseb Ilya Kuzovkin informaatika erialal doktoritööd „Understanding Information Processing in Human Brain by Interpreting Machine Learning Models“ („Inimaju arvutuslike protsesside mõistmine masinõppe mudelite tõlgendamise kaudu“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1021. Juhendaja prof Raul Vicente, oponendid prof Tim Kietzmann (Radboudi Ülikool, Holland) ja Fabian Sinz (Tübingeni Ülikool, Saksamaa).

25. septembril kell 12.15 kaitseb Orlenys López Pintado informaatika erialal doktoritööd „Collaborative Business Process Execution on the Blockchain: The Caterpillar System“ („Koostööäriprotsesside läbiviimine plokiahelal: Caterpillari süsteem“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1021. Juhendaja prof Marlon Dumas, oponendid prof Dimka Karastoyanova (Groningeni Ülikool, Holland) ja dr Pierluigi Plebani (Milaano Polütehnikum, Itaalia).

25. septembril kell 14.15 kaitseb Mari Urb neuroteaduse erialal doktoritööd „DNA methylation in the predisposition, expression and abstinence of cocaine addiction“ („DNA metülatsiooni roll kokaiini ravimsõltuvuse väljakujunemises, sõltuvuse avaldumises ja abstinentsis“). Kaitsmine toimub Ravila 19–0088/0089 või videosilla kaudu. Juhendajad prof Anti Kalda ja prof Tõnis Timmusk, oponent lektor Petteri Piepponen (Helsingi Ülikool, Soome).

Jaga artiklit