Augustikuised õnnitlused

Õnnitlused

80

Ivar-Igor Saarniit, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 11. august

70

Vladimir Šor, keemia instituudi laboritehnoloog – 4. august

Tarmo Kulmar, võrdleva usuteaduse professor – 13. august

Uno Mäeorg, bioorgaanilise keemia vanemteadur – 22. august

Peeter Ritslaid, kiletehnoloogia labori insener – 25. august

Karin Varik, kirurgiakliiniku lastekirurgia lektor – 30. august

65

Inge Kukk, näituste ja loodushariduse osakonna peaspetsialist – 15. august        

Ester Ilja, teenindusosakonna           lugejateenindaja – 27. august

60

Lilia Pihlap, isikumaksete talituse raamatupidaja – 26. august

Agu Raudheiding, inimese anatoomia õppetooli laborant – 30. august

55

Aigi Rahi-Tamm, arhiivinduse dotsent, arhiivinduse osakonna juhataja – 3. august

Peeter Burk, keemilise füüsika professor – 10. august

Aivar Kriiska, laboratoorse arheoloogia professor ja arheoloogia osakonna juhataja – 15. august

50

Krista Fischer, matemaatilise statistika professor, biostatistika vanemteadur ja matemaatilise statistika doktoriõppekava programmijuht – 5. august

Anu Aunapuu, sotsiaaltöö assistent ning sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava programmijuht – 13. august

Katrin Koorits, saksa keele õpetaja – 14. august

Katrin  Pruus, farmakoloogia lektor ja ökoloogia peaspetsialist – 28. august

45

Rainis Haller, funktsionaalanalüüsi vanemteadur – 17. august

Mait Metspalu, genoomika instituudi           direktor ja evolutsioonilise genoomika juhtivteadur – 24. august

40

Laura Lilles-Heinsar, eetikakeskuse referent – 3. august

Heili Kasuk, füüsikalise keemia lektor ja keemia instituudi õppetöö asedirektor – 4. august

35

Greta Reisalu, merebioloogia nooremteadur – 1. august

Maili Vilson, teaduskommunikatsiooni spetsialist ja politoloogia doktoriõppekava programmijuht – 1. august

Miina Norvik, läänemeresoome keelte teadur ja läänemeresoome keelte lektor – 22. august

Jaga artiklit