Praeguse kirjakeele normi järgi on piloot inimene, kes juhib õhusõidukit.
ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com

Ülikooli lemmiksõnu. Piloot

Keelenurk

Kui olin veel kooliõpilane, siis käisin näidislastemuusikakoolis. Näidis- oli see sellepärast, et seal oli palju uuenduslikku. Katsetati uut tehnikat, uusi õpimeetodeid, olid näidistunnid ja tehti näidisülesandeid. Peale näidislastemuusikakooli tegutsesid tollal ka näiteks Väimela näidissovhoostehnikum ja S. M. Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos. Ka nendel oli selline nimetus ikka selleks, et näidata, katsetada ja proovida, teha midagi esimest korda, olla eeskujuks ja teerajajaks. 

Veel olid katseaiad, katseasutused ja katsemajandid, katsemesilad ja katsepõllud – et katsetada, teha uutmoodi. Katselendude kõrval olid ka proovilennud, lisaks katse- ja proovianalüüsid, katse- ja proovipartiid, katse- ja prooviülesanded – taas millegi enneolematu proovimiseks ja uurimiseks.

Siis muutus aeg. Igasugused näidis- ja katseasutused kadusid mõneks ajaks pildilt. Näidata tahtmine ja uue katsetamise soov ei kadunud aga kuskile. Kui see jälle võimalikuks sai, oli sõnavaras toimunud palju muutusi. Osa uusi sõnu olid tarvilikud selleks, et tähistada asju või nähtusi, mida meil enne ei olnud, või asendada nõukogulikud väljendid ajakohasematega. Suures uuendus- ja asendustuhinas visati aga koos kolhooside ja sovhoosidega välja ka näidis-, katse- ja proovi-sõnad. Kuna moodne oli vaadata inglise keele poole, siis võeti sama tähenduse edasiandmiseks keelde sõna, mis ei sobitunud, tundus võõras ja oli vales kohas. See oli piloot.

Ülikooli pilootprojekti raames liitus aastatel 2016–2019 programmiga kokku 79 kooli. Seega osutus pilootprojekt väga edukaks. Selle autorid on korduvalt tunnustust pälvinud – see näitab, et piloteeritud lahendused on olnud õiges suunas.

Selliseid lauseid võib sageli kohata. Samamoodi leidub meil pilootprogrammepilootmudeleidpilootuuringuidpilootetappe, lihtsalt piloote ja nagu eespool näha, ka piloteerimist.

Sõna on uus, aga mõte endine: kavas on proovida midagi uut, esmakordset, seniolematut ja teha selleks enne pärisprojekti üks katsetus. Selle väljendamiseks on aga valitud läbipaistmatu ja vale sisuga sõna. Inglise sõna pilot kannab palju rohkem tähendusi kui eesti keeles. Meil pole kõiki neid tähendusi vaja üle võtta ainuüksi seepärast, et meie keeles on juhuslikult olemas sõna piloot. Praeguse kirjakeele normi järgi on piloot inimene, kes juhib õhusõidukit. Muid tähendusi see ei kanna ja selleks ei ole tarvidustki. 

Et väljendada midagi enneolematut, midagi uut, mis on katsejärgus või järeleproovimisel, on meil sõnad ammusest ajast olemas. Need on keeles juurdunud ja seletavad iseennast – võõrsõna seda ei tee. Nii võime endiselt kirjutada katse- või näidisprogrammidest, katse- või proovimudelitestRiina Reinsalu ja Ann Siiman on varasemas UT keelenurgas soovitanud sõnu prooviuuringkatseuuring, eeluuringesimene uuring, esmane uuring. Samamoodi võib valida katseetapiproovietapieel- või algetapiesimese või esmase etapi vahel. Piloteerimine ei ole aga midagi muud kui katsetamine ja järeleproovimine. Seega võime kirjutada ka:

Ülikooli katseprojekti ~ näidisprojekti ~ eelprojekti raames liitus aastatel 2016–2019 programmiga kokku 79 kooli. Seega osutus katseprojekt ~ näidisprojekt ~ eelprojekt väga edukaks. Selle autorid on korduvalt tunnustust pälvinud – see näitab, et katsetatud ~ proovitud lahendused on olnud õiged.

Jaga artiklit