Õnnitlused

Õnnitlused

75

Anne Jakobson, õigusteaduskonna üldosakonna Tallinna osakonna metoodik – 2. juuli

70

Helle Metslang, tänapäeva eesti keele professor ja eesti keele osakonna juhataja – 29. juuli

65

Tamara Vorobjova, immunoloogia vanemteadur – 5. juuli

Heiki Pisuke, sotsiaalteaduste valdkonna emeriitprofessor – 14. juuli

Peeter Tenjes, galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna vanemteadur ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 14. juuli

Kai Saks, geriaatria dotsent – 30. juuli

60

Pavel Rubin, tahkiseteooria vanemteadur – 20. juuli

55

Maido Remm, bioinformaatika professor, bioinformaatika õppetooli juhataja, farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor ning farmakoloogia vanemteadur – 23. juuli

Anti Kalda, farmakoloogia vanemteadur ja meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan – 23. juuli

Mari-Ann Susi, rahvusvahelise suveülikooli programmijuht – 26. juuli

50

Ene Küüner, õppekorraldusnõustaja – 11. juuli

Piret Zettur, infosüsteemide osakonna juhataja – 28. juuli

45

Lilian Kadaja-Saarepuu, rakubioloogia dotsent – 4. juuli

Age Allas, tasemeõppe koordinaator – 15. juuli

Ester Bardone, etnoloogia lektor – 24. juuli

40

Pille Hallast, inimese molekulaargeneetika vanemteadur – 12. juuli

Mai Kukumägi, taimede ökofüsioloogia teadur – 24. juuli

35

Tatjana Koor, turismimajanduse assistent – 3. juuli

30

Meeri Lembinen, röntgenspektroskoopia labori spetsialist – 17. juuli

Jaga artiklit