Veevaim hoiab valdustel silma peal.
FOTO: Art Leete

Rahulolematu veevaim võib lõhkuda kalameeste võrgud

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ning oma üliõpilaste ja töörühmade põnevatest tegemistest.

Veevaim (komi k vasa või va kul) ilmub komidele veekogu kaldal või vees kas inimese või suure haugina. Inimesena sõltub veevaimu välimus ilmast. Vihmase ja sombuse ilmaga on veevaim tumedate juustega morn mees, päikesepaistel muutub ta aga sinisilmseks ja blondiks iluduseks. Kui veevaimule miski ei meeldi, võib ta saata äikest ja lõhkuda kalameeste võrgud. Ja veevaim on tihtipeale rahulolematu. Kohtumistest haugiks kehastunud veevaimuga kõnelevad komi kalurid ka tänapäeval.

Va kul on kalade isand ja ta annab saaki vaid sellele kalurile, kes käitub hästi – läheb kalale puhastes riietes, ei sülita ega vannu. Veevaimu soosingu võitmiseks ohverdati vanasti jõe või järve kaldal süüdatud lõkkesse kangaribasid ning lausuti loits.

TÜ etnoloogide soome-ugri töörühm uurib hõimurahvaste animistlikku usundit ja etnograafilistel välitöödel jäi see komi vaim silma kultuuriteaduste instituudi juhatajale Art Leetele. Pildil on ühe Komi Vabariigis Sõssola rajoonis asuva turismitalu atraktsioon. Oma tarbeks komid jumala- ega vaimukujusid ei tee.

Samas on animistlik usk hingestatud olenditesse komide ja teiste soomeugrilaste seas elav ning omandab tänapäeval uusi funktsioone. Animism on hea soomeugrilaste kultuurilise eripära säilitamiseks – see hoiab kogukonnatunnet ning aitab neil maailma arenguga omal moel kohaneda. Animismi seisund on soomeugrilaste seas erinev. Näiteks maridel on olemas ametlik mari usu organisatsioon ning animismi areng on põimitud rahvusliku kultuuri püüdlustega. Hantidele ja mansidele on animism iseenesestmõistetav, ent ametlikult on see täiesti normeerimata. Komid aga peavad end harjumuspäraselt hoopis õigeusklikeks ning levinud animistlikud praktikad ja mõtisklused seda enesepilti eriti ei kõiguta. Seega leidub meie hõimlaste seas igasuguse tähendusega animismi.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience.

 

Jaga artiklit