August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkurss

Stipendiumid

Riigikogu Kantselei asutas 2008. aastal August Rei parlamendiuuringu stipendiumi, mille eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd.

Stipendium antakse eesti- või võõrkeelse parlamenti, parlamentarismi, Eesti parlamentaarseid kogusid või esindusdemokraatiat käsitleva magistri- või doktoritöö kirjutajale.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile esitada 20. oktoobriks avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand, ajakava, juhendaja soovitus jm dokumendid. Tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

Välja antakse kuni kaks 1500 euro suurust stipendiumi. Stipendium makstakse välja kahes osas: esimene osa esitatud kavandi põhjal ja teine osa pärast töö edukat kaitsmist. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. novembril.

Jaga artiklit