Doktoritööd

Doktoritööd

9. juunil kell 15.00 kaitseb Maarja Hallik arstiteaduse erialal doktoritööd „Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inotropic drugs in neonates“ („Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendajad prof Tuuli Metsvaht ja prof Joel Starkopf, oponent prof Saskia de Wildt (Radboudi Ülikool, Holland).

15. juunil kell 12.15 kaitseb Irina Sadovina folkloristika erialal doktoritööd „In Search of Vedic Wisdom: Forms of Alternative Spirituality in Contemporary Russia“ („Veedade tarkuse otsinguil: alternatiivne vaimsus tänapäeva Venemaal“). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams. Juhendaja prof Ülo Valk, oponent Kaarina Aitamurto (Helsingi Ülikool, Soome).

15. juunil kell 14.00 kaitseb Raili Müller arstiteaduse erialal doktoritööd „Cardiometabolic risk profile and body composition in early rheumatoid arthritis“ („Kardiometaboolsed riskitegurid ja keha koostise muutused varase reumatoidartriidi haigetel“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendajad Riina Kallikorm, prof Margus Lember ja Kaja Põlluste, oponent Markku Jaakko Kauppi (Helsingi Ülikool, Päijät-Häme Keskhaigla, Soome).

16. juunil kell 10.15 kaitseb Kaarin Parts taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd „The impact of climate change on fine roots and root-associated microbial communities in birch and spruce forests“ („Kliimamuutuste mõju kase ja kuuse peenjuurtele ning nendega seotud mikroobikooslustele“). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendajad Ivika Ostonen-Märtin ja Krista Lõhmus, oponent Jussi Heinonsalo (Helsingi Ülikool, Soome).

16. juunil kell 15.00 kaitseb Sergo Kasvandik arstiteaduse erialal doktoritööd „The role of proteomic changes in endometrial cells – from the perspective of fertility and endometriosis“ („Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendajad prof Andres Salumets, Maire Peters ja Lauri Peil, oponent prof Piotr Laudański (Varssavi Meditsiiniülikool, Poola).

18. juunil kell 15.15 kaitseb Edith Viirlaid keemia erialal doktoritööd „Biosensing Pesticides in Water Samples“ („Biosensorsüsteemid pestitsiidide määramiseks veeproovides“). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams. Juhendaja Toonika Rinken, oponent Adama Marie Sesay (Harvardi Ülikool, USA).

19. juunil kell 12.15 kaitseb Maike Käärik molekulaartehnoloogia erialal doktoritööd „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“ („Nanopoorne süsinik: kontrollitud nanostruktuur ja struktuur-omadussõltuvused“). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams. Juhendajad Jaan Leis ja Uko Maran, oponent prof Elzbieta Frackowiak (Poznani Ülikool, Poola).

26. juuni kell 10.15 kaitseb Janika Raun inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd „Mobile positioning data for tourism destination studies and statistics“ („Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamine turismiuuringutes ja -statistikas). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis või videosilla kaudu. Juhendajad Anto Aasa, prof Rein Ahas, prof Noam Shoval (Jeruusalemma Heebrea Ülikool, Iisrael), oponent prof John Östh (Uppsala Ülikool, Rootsi).

29. juunil kell 14.00 kaitseb Mari-Liisa Parder meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd „Communication of Alcohol Consumption Practices and Situational Abstinence as a Basis of Prevention: A Study of Estonian Adolescents“ („Alkoholi tarvitamise ja olukorrapõhise hoidumise praktikate kommunikeerimine kui alkoholiennetuse baas Eesti teismeliste näitel“). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams. Juhendaja prof Triin Vihalemm, oponent Ditte Andersen (Taani Sotsiaalteaduste Uurimiskeskus).

Jaga artiklit