TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium – üks 22 500-eurone stipendium. Taotleda saavad kuni 35-aastased Eesti neuroloogid ja neurokirurgid, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesia nüüdisaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest; samuti neuroteadlased, kes on saanud doktorikraadi ühes neuroteaduste valdkonnas, näiteks neuroanatoomias, neurobioloogias, neurofüsioloogias jm, ning kellel on huvi kasutada oma oskusi kliinilistes rakendustes. Taotlejad peavad valima Euroopa ja Põhja-Ameerika meditsiinihariduse tippkeskuses kliinilise ja/või akadeemilise teadusprogrammi ning osutuma valituks. Nad peavad suutma oma valikut põhjendada ja esitama argumente, mis näitavad koolitusprogrammi vastavust stipendiumi eesmärkidele. Elektrooniline stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks Tartu Ülikooli Sihtasutusele.

Väliseesti külalisprofessori stipendium – üks 50 000-eurone stipendium üheks akadeemiliseks aastaks. Taotleda saavad Eesti päritolu teadlased, kes töötavad väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. Väliseesti külalisprofessori valimisel arvestatakse kandidaadi tegevuse vastavust Tartu Ülikooli ja selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning Tartu Ülikooli valdkondade prioriteetsed teadusalad. Kandideerimiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele vabas vormis avaldus koos lisamaterjalidega: elulugu, ülevaade kavandatavast tegevusest Tartu Ülikoolis ja vastuvõtva TÜ valdkonna kinnitus. Elektrooniline stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks Tartu Ülikooli Sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded taotlejale: sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit