FOTO: Erakogu

Leeni Uba 70

Juubel

29. märtsil oli 70. sünnipäev ettevõtluse õppetooli spetsialistil Leeni Ubal.

Leeni on hariduselt eesti filoloog. Viimasel kursusel, 1973. aastal alustas ta keeletoimetajana TÜ kirjastusgrupis, kus ta tegi muu hulgas masinakirja kolmeköitelise TÜ ajaloo käsikirja tarvis. Aastatel 1995–1998 osales ta ülikooli sümboolika korrastamise ja arendamise töörühmas. Nõnda õppis Leeni ülikooli sügavuti tundma.

Hoolimine oma valdkonna tulevikust innustas teda tegelema teaduse populariseerimise ja teadustulemuste rakendamise teemaga TÜ patendiosakonnas, kus tema ülesanne oli korraldada ülikooli rakenduslike teadustööde tulemuste tutvustamist näitustel ja messidel nii Eestis kui ka välismaal. See sillutas teed innovatsiooni edendamisele, mis on Leeni elus olnud tähtsal kohal.

Tema hämmastavat töövõimet saadab lõputu energia, rõõmsameelsus ja optimism. 1989. aastal valmistas Leeni ette TÜ esimese näitus-seminari, mille eesmärk oli pakkuda ettevõtjatele rakendamiseks teadustööde tulemusi. Aastatel 1992–1999 korraldas ta innovaatikamessi, kus osalesid kõik Eesti ülikoolid, palju teisi kõrgkoole ja hiljem ka üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, ettevõtted, riigiasutused ja muud organisatsioonid, muu hulgas Soomest, Lätist ja Leedust. Tartu innovatsioonimess oli Balti- ja Põhjamaades esimene omataoline. Selle käigus toimus Eesti esimene avalik e-posti kursus ja esimene üliõpilaste ettevõtlusseminar „Kuidas viia oma äriidee ellu“. Seitsmel messil oli kokku 48 innovatsiooniseminari, millel käsitleti näiteks tehnosiiret, interneti kasutamise võimalusi haridusinnovatsioonis, infotehnoloogiat ettevõtetes, innovatsiooniteemalist teadusajakirjandust ja Eesti virtuaalkaubandust. Leeni on olnud ka messi Intellektika TÜ ekspositsiooni projektijuht.

Aastatel 2003–2007 õppis ta magistriastmes kultuurikorraldust, keskendudes kultuuriettevõtlusele. Ta on paljude publikatsioonide autor või kaasautor. Oma mitmekülgseid praktilisi kogemusi on Leeni jaganud projektides osaledes ja trükiseid toimetades.

Aastatel 2007–2013 osales Leeni TÜ ettevõtluskeskuse ettevõtluskoolituse projektide korraldamisel, näiteks „Noorte ettevõtluskodu“ ja „Käsitööga tööle 2“. Aastatel 2014–2015 oli ta ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse koordinaator ning 2016–2018 ettevõtlusõppe projekti „Edu ja tegu“ toimetaja ja terminoloogiarühma liige. Alates 2016. aastast töötab ta ettevõtluse õppetoolis nõustajana.

Leenit on 2012. aastal tunnustatud TÜ aumärgiga ja 2020. aastal teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“.

Armastus eesti keele vastu on saatnud teda kogu elu. Ta on alati kursis uusima kirjandusega ning käib tihti kontsertidel ja teatrietendustel. Koorilaul on Leeni jaoks rohkem elustiil kui hobi. Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris on ta laulnud õppima asumisest saati. Alates 2009. aastast on ta akadeemilise naiskoori vilistlaskoori esinaine, MTÜ asutajaliige ja juhatuse liige. Samuti meeldib talle tantsida, liikuda ja reisida. Leeni jaoks on pere ja traditsioonid väga olulised ning ta on toimekas vanaema 12 lapselapsele.

Kallis Leeni, soovime Sulle tervist ja õnne!

Kolleegid ettevõtluse õppetoolist

Jaga artiklit