Õnnitlused

Õnnitlused

80

Marju Lauristin, sotsiaalse kommunikatsiooni professor – 7. aprill

Tiiu Vihalemm, meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsent – 13. aprill

Toomas Tenno, kolloid- ja keskkonnakeemia õppetooli professor – 28. aprill

75

Lehte Põder, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi sekretär – 5. aprill

Eeva Heinaru, geneetika õppetooli projektijuht – 22. aprill

70

Helje Kaldaru, sotsiaalteaduste valdkonna emeriitdotsent – 15. aprill

Kersti Meiesaar, meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsent – 25. aprill

60

Marju Murumets, sisevalvetalituse administraator – 28. aprill

55

Mari Pärn, õppekorralduse spetsialist – 6. aprill

Ülle Rattasep, õppekorralduse spetsialist – 14. aprill

Ruth Kalda, peremeditsiini professor ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja – 16. aprill

50

Ele Sepp, inglise keele õpetaja ja testimiskeskuse juhataja – 9. aprill

Raivo Lentso, sisevalvetöötaja – 17. aprill

Kersti Kristjuhan, rakubioloogia õppetooli laborant – 20. aprill

Piret Tatunts, personaliarenduskeskuse juhataja – 25. aprill

Kristel Lään-Saarik, nõustamiskeskuse juhataja – 30. aprill

45

Tiia Vissak, rahvusvahelise ettevõtluse vanemteadur – 11. aprill

Timo Maran, ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor ning semiootika osakonna juhataja – 13. aprill

Vahur Aabrams, teaduskeskuse teadur – 23. aprill

Priit Kupper, ökofüsioloogia vanemteadur – 23. aprill

Kaido Tämm, keemilise füüsika teadur – 28. aprill

40

Leho Tedersoo, mükoriisauuringute juhtivteadur – 3. aprill

Vadim Boltruško, tahkiseteooria teadur – 13. aprill

Signe Vahur, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 19. aprill

Oliivika Zeiger, füüsikalise optika labori projekti assistent ja projektijuht – 20. aprill

Marta Putrinš, biomeditsiini teadur – 24. aprill

35

Kristel Koemets, vastuvõtu spetsialist – 11. aprill

Kadi Lillmaa, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 15. aprill

Jaga artiklit