Doktoritööd

Doktoritööd

3. aprillil kell 14.15 kaitseb Martin Maide keemia erialal doktoritööd „Influence of the microstructure and chemical composition of the fuel electrode on the electrochemical performance of reversible solid oxide fuel cell“ („Segajuhtelektroodide mikrostruktuuri ja keemilise koostise mõju pööratava funktsionaalsusega tahkeoksiidsete kütuseelementide elektrokeemilisele käitumisele“). Juhendajad Gunnar Nurk ja prof Enn Lust, oponent prof Bhaskar Reddy Sudireddy (Taani Tehnikaülikool).

24. aprillil kell 14.15 kaitseb Ilze Tālberga eesti keele erialal doktoritööd „On the equivalents of the Latvian verbal prefixes in Estonian“ („Läti verbiprefiksite vastetest eesti keeles“). Juhendaja prof Birute Klaas-Lang, oponent prof Andra Kalnača (Läti Ülikool).

Jaga artiklit