Teadusandmete liidu liikmed
ILLUSTRATSIOON: RDA/TÜ Raamatukogu

Teadusandmete Liit ootab liikmeks ka Eesti teadlasi

Teated

Aasta algul sõlmis Tartu Ülikool Teadusandmete Liiduga (Research Data Alliance; RDA) lepingu, mille kohaselt on ülikool liidus Eesti kontaktpunkt. Sellealast tegevust korraldab ja koordineerib TÜ raamatukogu.

Raamatukogu eesmärk on tutvustada RDA tegevust ja soovitusi ning aidata lahendada teadusandmetega seotud ülesandeid nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Samuti saab raamatukogu teadusandmete jagamisele kaasa aidata nõuannetega, mis puudutavad RDA sotsiaalse ja tehnilise võrgustiku koostoimimist.

2013. aastal teadlaskonna initsiatiivil moodustatud rahvusvahelise liidu liikmed jagavad andmeid omavahel vabalt, olenemata erialast, riigist või kasutatavast tehnoloogiast. RDA eesmärk ongi luua sotsiaalseid ja tehnilisi sildu, mis võimaldaksid teadusandmeid jagada ja ühise eesmärgi nimel taaskasutada. Rahvusvaheline algatus hõlmab teadusandmete eluringi kõiki etappe.

Avatud teadus aitab suurendada teadusuuringute tõhusust ning muuta nende tulemused läbipaistvamaks ja kõigile kättesaadavaks. Selle kaudu tiheneb teadlaste ja eri teadusvaldkondade koostöö. Kokkuvõttes toob teadusuuringute muutmine avatuks, globaalseks ja koostööl põhinevaks tulu nii teadlaskonnale, teadushuvilistele kui ka tervikuna ühiskonnale.

Liidu tegevuses kaasalöömine on hea võimalus vahetada erialaseid kogemusi ja teadmisi kolleegidega üle maailma ning oma panust andma on oodatud kõik teadustööd tegevad ülikoolipere liikmed. RDA-ga võivad liituda nii üksikisikud kui ka organisatsioonid, olenemata erialast või ametikohast.

RDA kogukonda kuulub üle saja erialase huvirühma. See annab hea võimaluse osaleda rahvusvahelistes aruteludes, et töötada teadlaskonnale välja uusi soovitusi ja võtta uusi ideid kasutusele ka oma teadusrühmas. Samuti on kõigil liidu liikmetel võimalus osaleda RDA rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Iga-aastasel täiskogul osalemiseks pakutakse reisigrante.

Liidu kaudu võivad teadusandmete eluringi ning andmeteaduse alal kogemusi ja teadmisi omandada nii üliõpilased, teadlased kui ka õppejõud. Nii suurenevad kõigi väljavaated rahvusvahelises teadusringkonnas.

Jälgi liiduga seotud tegevust Eestis RDA Estonia veebilehel rd-alliance.org/groups/rda-estonia, Facebookis (RDAEstonia) või Twitteris (EstoniaRda). Uuri lisainfot ka TÜ raamatukogu veebilehelt utlib.ut.ee/rda.

RDA kogukonnaga saad tasuta liituda siin: rd-alliance.org/user/register.

RDA Eesti järgmine teadusandmeid ja avatud teadust puudutav üritus toimub koostöös DataCite Eesti konsortsiumiga 6. aprillil Tallinna Ülikoolis.


Teadusandmete haldamine ja avaldamine

Raamatukogu pakub teadlastele ja doktorantidele nõustamist ja koolitusi andmehaldusplaani koostamiseks ning repositooriumi teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks.

Eesti Teadusagentuurilt või Euroopa Komisjonilt uurimistoetust taotledes tuleb arvestada, et teadustulemused peavad pärast projekti lõppemist olema kõigile vabalt kasutatavad. See tähendab artikli avaldamist avatud juurdepääsuga ajakirjas, teadusandmete kättesaadavust andmerepositooriumis ning artikli ja alusandmete omavahelist linkimist.

Andmehaldusplaan on vaja koostada selleks, et mõelda töö kavandamisel läbi, kuidas andmeid kogutakse, organiseeritakse, dokumenteeritakse ja teadustöö vältel säilitatakse ning mis neist pärast projekti lõppemist saab. Juhendid andmehaldusplaani koostamiseks on raamatukogu kodulehel utlib.ut.ee/andmehaldusplaan.

DataDOI on TÜ teadusandmete hoiustamise keskkond. DataDOI-s säilitatavad andmed saavad DataCite Eesti vahendusel digitaalobjekti identifikaatori (DOI) ning need registreeritakse koos andmeid kirjeldavate metaandmetega rahvusvahelise organisatsiooni DataCite registris, mis võimaldab otsingut, juurdepääsu ja andmete taaskasutamist. Avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja kasutada. Selleks peavad andmed olema enne korrastatud ning metaandmete ja dokumentatsiooniga varustatud, et teised teadlased neid mõistaksid.

Liisi Lembinen

TÜ raamatukogu arendusdirektor

Jaga artiklit