Doktoritööd

Doktoritööd

10. veebruaril kell 12.15 kaitseb Oksana Belova-Dalton inglise keele ja kirjanduse erialal doktoritööd „The Challenge of Reset: a Discourse Analysis of Barack Obama’s and Dmitry Medvedev’s References to Russia and the U.S. from 2008–2012“ („Lähtestamise väljakutse: diskursuseanalüüs Barack Obama viidete kohta Venemaale ja Dmitri Medvedevi viidete kohta USA-le aastatel 2009–2012“). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Raili Marling, oponendid prof Viacheslav Morozov ja dr Marion Bendinelli (Université Bourgogne Franche-Comté, Prantsusmaa).

17. veebruaril kell 11 kaitseb Annika Talmar õigusteaduse erialal doktoritööd „Ensuring Respect for International Humanitarian Law 70 Years after the Adoption of the Geneva Conventions of 1949“ („Rahvusvahelise humanitaarõiguse riigisisene rakendamine“). Kaitsmine toimub Tallinnas Kaarli pst 3–10. Juhendajad prof Raul Narits ja dots René Värk, oponent dr Maria Daniella Marouda (Panteoni Sotsiaal- ja Poliitikateaduste Ülikool, Kreeka).

17. veebruaril kell 17 kaitseb Tatjana Menise filosoofia ja semiootika erialal doktoritööd „Fairy Tales in Transmedia Communication: Fanfiction“ („Muinasjutud transmeedialises kommunikatsioonis: fännikirjandus“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Peeter Torop, oponendid prof Cristina Bacchilega (Hawaii Ülikool, USA) ja dots Roman Leibov.

21. veebruaril kell 14.15 kaitseb Mikk Vikerpuur matemaatika erialal doktoritööd „Numerical Solution of Fractional Differential Equations“ („Murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandite ligikaudne lahendamine“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1020. Juhendaja prof Arvet Pedas, oponendid prof Ewa Weinmüller (Viini Tehnikaülikool, Austria) ja prof Neville J Ford (Chesteri Ülikool, Suurbritannia).

21. veebruaril kell 14.15 kaitseb Faiz Ali Shah informaatika erialal doktoritööd „Extracting Information from App Reviews to Facilitate Software Development Activities“ („Rakenduste kasutajaarvustustest informatsiooni kaevandamine tarkvara arendustegevuste soodustamiseks“). Kaitsmine toimub Narva mnt 18‒1007. Juhendajad prof Dietmar Pfahl ja teadur Kairit Sirts, oponendid prof Alessandra Gorla (IMDEA Tarkvarainstituut Madridis, Hispaania) ja dr Sebastiano Panichella (Zürichi Rakendusteaduste Ülikool, Šveits).

Jaga artiklit