Kuidas saan vahetusüliõpilaseks kandideerides tõendada oma inglise keele oskust?

Tudeng küsib

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis. Enamasti toimub õpe inglise keeles.

Kui soovid kandideerida väliskõrgkooli vahetusüliõpilaseks, pead esmalt esitama dokumendid Tartu Ülikoolile. Juba sel etapil on tähtis tõendada, et sinu inglise keele oskus vastab valitud väliskõrgkooli nõuetele. Nõuded keeleoskustaseme ja selle tõendamise kohta on väga erinevad.

Üldistatuna võib öelda, et eeldatakse vähemalt B2- ehk edasijõudnu taset (Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemete järgi). Keeleoskustaseme tõendamiseks ülikoolis sobivad järgmised võimalused:

1) SA Innove tõend keeleoskustaseme kohta. Neil, kes on gümnaasiumi lõpetanud aastatel 1997–2013, tõendab B2-taset inglise keele riigieksami tulemus 66–100 punkti; alates 2014. aastast lõpetanutel tõendab seda inglise keele riigieksami tulemus 75–100 punkti;

2) TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži inglise keele testi tulemus;

3) läbitud keelekursustel põhinev TÜ õppejõu kinnitus inglise keele oskuse kohta;

4) keeltekoolide või ülikoolide vastavate keeletestide tulemused;

5) rahvusvaheliste keeletestide, nt TOEFL-i, IELTS-i või Cambridge Advance Englishi tulemused (veendu, et testi tulemus ei ole aegunud).

Et sinu keeleoskustaset tõendav dokument vastaks kindlasti väliskõrgkooli nõuetele, vaata konkursikuulutusest hoolega, millist tõendit või testitulemust nõutakse ja mis tasemel keeleoskust eeldatakse.

Pärast seda, kui oled TÜ-s vahetusprogrammi kandideerinud, on sul väliskõrgkoolile dokumentide esitamiseks üsna vähe aega, nii et nende kahe etapi vahel sa testi teha ei jõua. Seetõttu on parim, kui esitad nõuetekohase keeletõendi juba kandideerides.

Ülle Tensing

õppeosakonna rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja

Jaga artiklit