TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – 18 000 eurot. Kandideerida saavad välismaal õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost TÜ doktorandid või kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Taotluse esitamise tähtaeg on 2. veebruar.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium – 5000 eurot. Stipendiumi saaja peab olema kuni 40-aastane magistri- või doktorikraadiga TÜ-s õppiv või töötav isik, kes on andnud oma teadustööga suure panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisse. Preemia määratakse eelmisel kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

Väliseesti külalisprofessori stipendium – 50 000 eurot. Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab välismaa ülikoolis või teadusasutuses. Väliseesti külalisprofessori valimisel arvestatakse kandidaadi tegevuse vastavust TÜ ja selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning TÜ valdkondade esitatud prioriteetsed teadusvaldkonnad. Stipendium määratakse üheks akadeemiliseks aastaks. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Täpsem teave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee või 737 5852 (Triin Vakker).

Jaga artiklit