Meelis Pärtel 50

Juubel

3. novembril tähistas 50. sünnipäeva TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna juhataja, botaanikaprofessor, Eesti taimeteaduse jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse hoidja, viljakas ja mõjukas teadlane ning õppejõud Meelis Pärtel.

Meelise teadustöö on suurel määral seotud taimede elurikkuse kirjeldamise ja seletamise ning elurikkuse kaitsega. Tema uurimused elurikkuse dünaamikast ja koos kolleegidega arendatud liigifondi teooria on mõjutanud kogu ökoloogiateadust ning aidanud suuresti kaasa looduskaitse paremale korraldamisele. Viimastel aastatel on Meelise teadushuvi liikunud makrotasandi poole, hõlmates elurikkuse globaalseid mustreid.

Tema algatusel on kujunenud nn tumeda elurikkuse uurimisvaldkond: keskendumine elurikkuse sellele osale, mis heas seisundis ökosüsteemides võiks olemas olla, kuid praegu siiski puudub. Selline lähenemine on ennast hästi tõestanud, aidates märksa paremini eristada elurikkuse looduslikku ja inimtekkelist muutumist.

Tumeda elurikkuse uurimine kogub maailmas hoogu just Meelise eestvedamisel. 2018. aastal kutsus Meelis ellu ka mahuka üleilmse vabatahtliku teadusvõrgustiku DarkDivNet, mille raames kirjeldatakse tumedat elurikkust paljudes ökosüsteemides üle terve maailma.

Tema tööd on aidanud teaduspõhiselt läheneda ökosüsteemide kaitse ja taastamise korraldamisele – hea näide on käimasolevad mahukad Eesti niitude taastamistööd. Eesti metsades tehtud uurimused aga näitavad võimalusi tagada elurikkuse säilimine praegusest paremini ka majandusmetsades.

Meelise jälg on lisaks teadusele suur ka õppetöös. Ta on innustav õppejõud ja kõrgelt hinnatud juhendaja. Tal on haruldane oskus tuua tudengitele ja noortele kolleegidele koju kätte just kõige uuenduslikumad tuuled. Nihutades ise oma töös ökoloogiateaduse piire, on ka tema õppetöö maailmateaduse eesliinil. Meelise juhendamisel on juba valminud 13 doktoritööd ning arvukalt magistri- ja bakalaureusetöid, mida aina lisandub.

Oleme õnnelikud võimaluse üle töötada koos nii suurepärase kolleegiga nagu Meelis. Tema muhe huumor ja sõbralik meel, aga ka järjekindlus ja visadus ning eesmärgile pühendumine teevad temast teekaaslase, kellega on rõõm kõrvuti käia. Tähelepanuväärne on kogu Meelise juhitava botaanika osakonna hea, sõbralik ja toetav tööõhkkond.

Naudime rõõmuga ühiseid ettevõtmisi, seminare, igapäevaseid kellakümneseid kohvipause ning vahel ka õhtuseid istumisi. Meeldiv atmosfäär töökollektiivis ei teki juhuslikult, vaid kujuneb tänu neile, kes peavad seda tähtsaks ning kes oskavad ka juhtidena seda hoida ja väärtustada. Suur tänu Meelisele selle eest!

Soovime sõprade, kolleegide ja õpilaste nimel jõudu ja tervist, et sõbralikku meelt ja töötahet jätkuks veel paljudeks aastateks!

Kolleegid botaanika osakonnast

Jaga artiklit