Maret Ahonen 60

Juubel

6. novembril oli 60. sünnipäev Startup Labi (endine Ideelabor) juhil Maret Ahonenil.

Maret on olnud Tartu Ülikooliga seotud alates 1980. aastast, mil ta astus TÜ filoloogia teaduskonda õppima inglise keelt ja kirjandust. Hiljem tudeeris ta majandusteaduskonnas ärijuhtimist.

TÜ majandusteaduskonnas on Maret töötanud alates 2006. aastast, mil ta alustas ettevõttemajanduse instituudi juhtimise assistendina. Peagi sai temast juhtimise lektor ja hiljem ingliskeelse ettevõttemajanduse õppekava programmijuht.

Maret on valitud koguni neljal korral majandusteaduskonna parimaks õppejõuks ja 2014. aastal nimetati ta TÜ aasta programmijuhiks. Alates 2015. aastast on Maret Startup Labi juht. 

Meie juubilari tegemiste ulatus on aga kindlasti tähelepanuväärselt laiem, kui need ametikohad suudavad edastada. Maretit võib julgelt pidada ettevõtlusõppe hariduse uuendajaks. Ta on panustanud aktiivõppe vormis eelinkubatsiooniprogrammi Starter arendusse ja edukasse rakendusse juba viis aastat.

Kolleegide sõnul julgustab ja innustab Maret oma töökaaslasi ja partnereid ning jagab hea meelega oma teadmisi ja kogemusi, et parandada ettevõtlusõppe kvaliteeti ning mõjusust. Ta on lakkamatult valmis haarama kinni uutest ideedest ja tema peale saab alati loota.

Peale selle, et ta on Tartus Starteri programmi eestvedaja, inspireerib ta hea meelega noori eri töötubades üle Eesti. Näiteks aitab ta neil genereerida ideid, innustuda ja treenida esitlusoskusi.

Maret on alati valmis otsima uusi võimalusi ja viise, kuidas muuta ettevõtlusõpe veelgi huvitavamaks. Aastatepikkuse tööga on ta loonud Tartus suurepärastest ekspertidest mentorvõrgustiku, kes on hea meelega valmis panustama Startup Labi programmides osalevate noorte arengusse.

Mareti oskus ümbritseda ennast noortega ja pidada nendega igasugustes tegevustes sammu on imetlusväärne. Ta suudab olla neile nii võrdne partner ja semu kui ka samal ajal toetada ning jagada kogemusi pikaajalisest tööstaažist ja võrgustikest.

Kolleegid ütlevad, et Maret on sündinud õpetajaks selle kõige paremas tähenduses. Energiat ja osavõtlikkust, mida temast noorte ees esinedes ja nende seas olles õhkub, on tunda ning näha tudengite säravatest silmadest ja entusiastlikust tegutsemisest.

Ka üliõpilastel jätkub Maretist rääkides häid sõnu. Näiteks paneb Starteri programmis osalemine ja Mareti toetav suhtumine tudengid nägema ettevõtlusmaailma teise pilguga. Tänu temale tutvutakse eriliste inimestega ja käiakse kohtades, millest poleks eales unistanud. Tema nõuanded on aidanud mõista, mis omadused peaksid noorel tegelikult olema, et teha oma unistused teoks.

Tänu Mareti entusiasmile ja kogemustele on ettevõtlusõpe laienenud Tartu Ülikooli eri valdkondadesse, Tartusse ning üle-eestilisse start-up’i kogukonda. Võib julgelt öelda, et Maret on ettevõtlusõppe üks silmapaistvamaid arendajaid ja uuendajaid Eestis!

Õnnitlevad kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit