TÜ Sihtasutuse stipendiumikonkursid

Stipendiumid

2019/2020. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – 18 000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud. Taotluse esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2020.

2019/2020. aasta professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium – 5000 eurot. Stipendiumi saaja peab olema kuni 40-aastane magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes on andnud oma teadustööga olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisse. Kandidaadi uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel. Preemia määratakse eelmisel kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest.Taotluse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2020.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumide taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.eetysiht [at] ut.ee või 737 5852 (Triin Vakker).

Jaga artiklit