Juri Lotmani stipendium

Juri Lotmani stipendium

Stipendiumid

Stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes jätkavad oma uurimistöös Juri Lotmani ja tema koolkonna filoloogilist või semiootilist traditsiooni. 2020. aastal antakse välja kaks 600-eurost stipendiumi: üks vene filoloogia ning teine semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval, 28. veebruaril 2020. Stipendiumi taotlemiseks võib esitada trükis ilmunud või trükki antud originaaluurimistöid: teaduslikke artikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid või eraldi stipendiumikonkursiks loodud kirjutisi. Töö peab olema valminud viimase kahe aasta jooksul arvates päevast, mil see konkursile esitatakse.

Konkursitööde temaatika on vaba. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teiskeelse resümeega. Konkursitööd tuleb esitada nii paberil kui ka elektrooniliselt 15. jaanuariks 2020.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumi taotlemiseks: milvi.kaber [at] ut.ee, 737 5228 (Milvi Kaber) või ulvi.urm [at] ut.ee, 737 5933 (Ulvi Urm).

Jaga artiklit