Juhuvalikuga katse (ingl randomized experiment) on teaduseksperiment, mille osalised on valitud juhuslikult. Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Juhuvalikuga katse». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.
FOTO: Pixabay.com

eerima-tegusõna asendusi: skannima, juhuvalima ja edastama

Keelenurk

Tegusõnu, milles on eeri-liide, on eesti keeles üpris palju, näiteks päring *eerima annab õigekeelsussõnaraamatu veebiväljaandes 966 vastet. Kõigil neil tegusõnadel ei saa keelenurgas peatuda, nii et võtkem vaatluse alla mõni variatiivsem.

Paljude variantidega eerima-sõna on näiteks skaneerima. Minge kodulähedasse poodi ja vaadake, mis on iseteeninduskassale kirjutatud: kas toode tuleks skaneeridaskanneeridaskäneerida või skänneerida. Loetletutest on korrektne ainult esimene, mida võiks ökonoomsust taotledes veelgi lühendada: skaneerima > skannima.

Samamoodi variatiivne inglise keele laen on randomiseerima (ingl randomize). Kui omasõna kasutada ei taha, tuleks sõna lihtsalt lühendada: randomeerima. Tähenduselt läbipaistvamad oleksid aga vasted juhuslikustamajuhuvalima ja juhuslikult valima. Toortõlkeline randomiseeritud eksperiment võiks olla randomeeritud või – ärgem kartkem kasutada omasõnu – juhuslikustatud või juhuvalikuga katse.

Ka moesõna kommunikeerima asemel on kodumaised sünonüümid olemas: edastama ja teatama. Alati pole aga head eesti vastet võtta ja piisab sõna lühendamisest, näiteks normeerima > normima.

Ökonoomsed vormid võivad tunduda alguses võõrad, näiteks arhiveerima > arhiivima ja projekteerima > projektima. Osa neist on aga igapäevased, näiteks analüseerima > analüüsima ja riskeerima > riskima. Tuletiste loetelu võib igaüks ise jätkata. Silmas tuleb pidada ainult seda, et eerima-tegusõna ei saa lühendada, kui lühemal vormil on teistsugune tähendus, näiteks serveerima ja servima. Pakkugu loominguline sõnavara keelerõõmu!


Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu ja Ann Siiman).

Jaga artiklit