Kaitsmised

Doktoritööd

19. detsembril kell 12 kaitses Kadi Tamm keemia erialal doktoritööd «Synthesis and Characterization of the Micro-Mesoporous Anode Materials and Testing of the Medium Temperature Solid Oxide Fuel Cell Single Cells» («Mikro-mesopoorsete anoodmaterjalide süntees ja karakteriseerimine ning keskmise temperatuursete tahkeoksiidsete kütuseelementide testimine»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a–1021). Juhendaja prof Enn Lust, oponent prof Peter Holtappels (Taani tehnikaülikool, Taani).

 

20. detsembril kell 10 kaitses Iva Bozhidarova Stoyanova-Slavova keemia erialal doktoritööd «Validation of QSAR/QSPR for Regulatory Purposes» (Valideerimine QSAR / QSPR reguleerimise eesmärgil) . Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a–1021). Juhendaja prof Mati Karelson, oponent prof Maria Cristina Menziani (Modena ja Reggio Emilia ülikool, Itaalia).

 

13. jaanuaril kell 10 kaitseb Eneli Oitmaa molekulaardiagnostika erialal doktoritööd «Development of Arrayed Primer Extension Microarray Assays for Molecular Diagnostic Applications» («Praimerekstensiooni meetodil põhinevate DNA kiipide kasutamine molekulaardiagnostikas»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b–105). Juhendaja prof Andres Metspalu, oponent prof Aarno Palotie (Wellcome Trust Sangeri instituut, Soome molekulaarse meditsiini instituut, Helsingi ülikool, Soome).

 

16. jaanuaril kell 10 kaitseb Raul Toomla politoloogia erialal doktoritööd «De Facto States in the International System: Conditions for (In-)formal Engagement» («De facto riigid rahvusvahelises süsteemis. (Mitte-)formaalse kaasamise tingimused»). Kaitsmine toimub sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus (Lossi 36). Juhendaja prof Eiki Berg, oponent prof Deon Johannes Geldenhuys (Johannesburgi ülikool, Lõuna-Aafrika vabariik).

 

17. jaanuaril kell 10 kaitseb Jekaterina Jutkina geneetika erialal doktoritööd «The Horizontal Gene Pool for Aromatics Degradation: Bacterial Catabolic Plasmids of the Baltic Sea Aquatic System» («Aromaatsete ühendite lagundajate mobiilne geenifond: Läänemere bakterite kataboolsed plasmiidid»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23B–105). Juhendajad prof Ain Heinaru, vanemteadur Eve Vedler, oponent prof Kornelia Smalla (Julius Kühni instituut, föderaalne kultuurtaimede uurimiskeskus, epidemioloogia ja patogeenide diagnostika instituut, Braunschweig, Saksamaa).

 

24. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Liane Viru tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Development and Analysis of Novel Alphavirus-Based Multifunctional Gene Therapy and Expression Systems» («Alfaviirustel põhinevate multifunktsionaalsete geeniekspressiooni ja -teraapia süsteemide väljatöötamine ja funktsionaalne analüüs»). Juhendaja prof Andres Merits, oponent Cristian Smerdou, PhD (CIMA Pamplona meditsiiniuuringute keskus, Hispaania).

Jaga artiklit