TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium – stipendiumifond kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad kõik TÜ magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks.

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium – üks 1350-eurone stipendium. Taotleda saavad kõikide õpetajakoolituse õppekavade alusel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond kuni 13 500 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium – kaks 1000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates kolmandast aastast), kellel on õppe- või teadustöös väljapaistvad tulemused.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kellel on õppe- ja teadustöös head tulemused.

Professor Ülo Leppiku stipendium – üks 3000-eurone stipendium. Stipendiumi saavad taotleda meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogiaalase uurimistöö toetuseks.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – üks 1500-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani, kui nende õpingud või teadustöö kuuluvad kliinilise meditsiini valdkonda.

Liisa Kolumbuse stipendium – kolm 3000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja teadustegevus ning selle tähtsus tervishoiu jaoks.

Carl Schmidti teaduspreemia – üks 1500-eurone stipendium. Taotleda saavad keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad, kellel on eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul ilmunud vastavateemaline monograafia või artikliseeria.

Atko-Meeme Viru stipendium – üks 2000-eurone stipendium. Taotleda saavad alla 40-aastased TÜ doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Voldemar Jaanbergi stipendium – viis 2000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Karl ja Erika Inno stipendium – üks 1300-eurone stipendium. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium – üks 3000-eurone stipendium. Taotleda saavad TÜ doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Reet Montoneni stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium – kaks 500-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuse töö vastu.

Corpore kommunikatsioonistipendium – kaks 1000-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased.

Anu Raua stipendium – stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on vähemalt 1000 eurot. Taotleda saavad Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilased, kes on silma paistnud ainelise kultuuri pärandi uurimise ja kasutamisega.

Valter Niiluse stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ-s läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalaureuseastme üliõpilased (alates kolmandast semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Elektroonilised taotlused stipendiumidele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks Tartu Ülikooli Sihtasutusele.

4. oktoobrist 2019 kuni 31. jaanuarini 2020 toimub ka õigusteemaline Vikipeedia artiklikonkurss «Eestikeelne õigusteaduskond 100». Konkursi eesmärk on esile tõsta eestikeelseid notarite tegevusega seotud artikleid. Konkursil saavad osaleda TÜ õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Notarite Koja liikmed.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumide taotlemiseks: sihtasutus.ut.eetysiht [at] ut.ee, 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit