Kaader naatrium-ioonakude valmistamise õppevideost. Katse korraldasid Ronald Väli ja Anu Adamson.
FOTO: Tavo Romann

Teadus pildis

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ning oma üliõpilaste ja töörühmade põnevatest tegemistest.

Naatrium-ioonakude uurimisega on TÜ keemia instituudis tegeletud viimased viis aastat. Selle eesmärk on muuta akud odavamaks, et neid saaks kasutada ka taastuvenergia salvestamiseks.

28. augustil kaitses füüsikalise keemia õppetooli spetsialist Ronald Väli doktoritööd «Glucose-Derived Hard Carbon Electrode Materials for Sodium-Ion Batteries» («Glükoosist sünteesitud süsinikelektroodi materjali karakteriseerimine naatrium-ioonakumulaatoris»). Selles keskendus ta glükoosist valmistatud süsiniku uurimisele naatrium-ioonaku elektroodimaterjalina.

Doktoritöös saadud tulemused näitavad, et suure energiatihedusega naatrium-ioonakude väljaarendamiseks tuleb teha veel põhjalikumaid uuringuid. Lähitulevikus peaks olema võimalik teha praegustest liitiumil põhinevatest akudest odavamaid ja energiarikkamaid akusid, mida saaksid kasutada kõik huvilised.

Praegu jätkavad keemia instituudis naatriumi uurimist magistrandid Anu Adamson ja Leemet Samel.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience.

Jaga artiklit