TÜ arengubioloogia professor Osamu Shimmi peab inauguratsiooniloengu «Raku dünaamika ja signaaliülekanne koe arengus äädikakärbse Drosophila melanogaster näitel» 17. oktoobril kell 16.15 ülikooli peahoone aulas.
FOTO: erakogu

Raku dünaamika ja signaaliülekanne koe arengus

Inauguratsioon

Looma arenemisel embrüost täiskasvanud isendiks toimuvad kudede struktuuris dünaamilised muutused. Varasemad kudede morfogeneesi molekulaarsete mehhanismide uuringud on näidanud, et seda vahendab piiratud hulk konserveerunud signaalvalke.

Kuigi arusaam kudede morfogeneesist üha paraneb, napib endiselt teadmisi sellest, kuidas mõjutab dünaamiline koestruktuur signaaliülekannet. Samal ajal viitab tüvirakkude võime areneda hulkrakseteks koestruktuurideks rakkudevahelise lokaalse interaktsiooni tähtsusele kudede kujunemisel. See viib hüpoteesini, et kudede arengus määravad rakkude suuruse, kuju ja tüübid just rakusisesed signaalid.

Professor Osamu Shimmi tutvustab oma inauguratsiooniloengul «Raku dünaamika ja signaaliülekanne koe arengus äädikakärbse Drosophila melanogaster näitel» meetodeid, mille abil sellele küsimusele läheneda.

Ta räägib hiljutistest avastustest rakustruktuuri dünaamiliste muutuste mõju kohta koeehitusele 3D-keskkonnas. Samuti käsitleb ta seda, missuguseid uusi teadmisi on Drosophila melanogaster’i uurimine andnud nii inimese arengu kui ka haiguste kohta.

Osamu Shimmi on TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi arengubioloogia professor. Ta on kaitsnud doktorikraadi biokeemia alal Jaapanis Tsukuba Ülikoolis ja töötanud järeldoktorantuuris USA-s Howard Hughesi Meditsiiniinstituudis, Minnesota Ülikoolis.

Alates 2005. aastast on ta juhtinud Helsingi Ülikooli biotehnoloogia instituudi arengubioloogia töörühma ning alates 2014. aastast on olnud Soome Akadeemia eksperimentaalse ja arvutusliku arengubioloogia tippkeskuse liige.

Oma teadustöös keskendub ta äädikakärbse Drosophila melanogaster kudede morfogeneesile ja signaaliülekandele. Osamu Shimmi on uurinud äädikakärbse embrüotel molekulaarseid mehhanisme, mis on aluseks morfogeeni BMP gradiendi kujunemisele (Cell 2005), ning samuti kudede kuju ja dünaamilist signaaliülekannet ühendavaid mehhanisme (PNAS 2019).

UUENDATUD! Vaata ka UT TV salvestust inauguratsiooniloengust:

Jaga artiklit