Doktoritööd

Doktoritööd

3. septembril kaitses Ülle Võhma arstiteaduse erialal doktoritööd «Association Between Personality Traits, Clinical Characteristics and Pharmacological Treatment Response in Panic Disorder» («Paanikahäirega patsientide isikuomaduste ja kliiniliste näitajate seos farmakoloogilise ravivastusega»). Juhendajad prof Eduard Maron, dots Anu Aluoja ja dots Innar Tõru, oponent Virginija Adomaitiene (Leedu Tervishoiuülikool).

6. septembril kell 14.00 kaitseb Van Thai Nguyen arstiteaduse erialal doktoritööd «The First Study of the Treatment Outcomes of Patients with Cleft Lip and Palate in Central Vietnam» («Esimene huule- ja suulõhedega patsientide ravitulemuste uuring Kesk-Vietnamis»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad dots Triin Jagomägi ja prof Toai Nguyen (Vietnam), oponent Pertti Pirttiniemi (Oulu Ülikool, Soome).

6. septembril kell 14.15 kaitseb Ann Siiman eesti keele erialal doktoritööd «Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisseütleva käände näitel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Külli Habicht, prof Martin Ehala ja Aki-Juhani Kyröläinen, oponent prof Klaus Laalo (Tampere Ülikool, Soome).

12. septembril kell 10.15 kaitseb Lehti Saag geenitehnoloogia erialal doktoritööd «The Prehistory of Estonia From a Genetic Perspective: New Insights from Ancient DNA» («Eesti esiajalugu geneetika vaatevinklist: uus teave vana DNA uuringutest»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad vanemteadur Mait Metspalu, vanemteadur Kristiina Tambets ja vanemteadur Toomas Kivisild, oponent prof Daniel Bradley (Dublini Ülikool, Iirimaa).

13. septembril kell 10.15 kaitseb Mari-Liis Viljur zooloogia erialal doktoritööd «Local and Landscape Effects on Butterfly Assemblages in Managed Forests» («Elupaiga ja maastiku mõjud päevaliblikakooslustele majandatavates metsades»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46–301. Juhendaja vanemteadur Tiit Teder, oponent prof Erik Öckinger (Rootsi Põllumajandusülikool).

13. septembril kell 14.00 kaitseb Aet Saar arstiteaduse erialal doktoritööd «Acute myocardial infarction in Estonia 2001–2014: towards risk-based prevention and management» («Äge müokardiinfarkt Eestis 2001–2014: suund riskil põhinevale ennetusele ja ravile»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaan Eha, teadur Tiia Ainla, teadur Toomas Marandi ja prof Krista Fischer, oponent emeriitprof Markku Sakari Nieminen (Helsingi Ülikool, Soome).

19. septembril kell 16.15 kaitseb Kadi Polli kunstiajaloo erialal doktoritööd «Valgustuskunst. Balti kunstiharrastusest ja joonistuspraktikatest 18. ja 19. sajandi vahetusel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Juhan Maiste ja prof Ulrike Plath (Tallinna Ülikool), oponendid prof Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia) ja Andreas Fülberth (Leibnizi Instituut, Saksamaa). 

Jaga artiklit