Doktoritööd

Doktoritööd

2. juulil kell 14 kaitseb Karmen Palts meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Lastevanemate ja õpetajate vaheline kommunikatsioon Eesti esimese kooliastme näitel». Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad prof Halliki Harro-Loit ja prof Veronika Kalmus, oponendid Merli Tamtik (Manitoba Ülikool, Kanada) ja dots Tiiu Kuurme (Tallinna Ülikool).

8. augustil kell 12.15 kaitseb Dmitri Rozgonjuk psühholoogia erialal doktoritööd «Problematic Smartphone Use: Behavioral, Psychopathological, Dispositional, and Educational Correlates» («Problemaatiline nutitelefonikasutus: käitumuslikud, psühhopatoloogilised, seadumuslikud ja akadeemilised korrelaadid»). Kaitsmine toimub Näituse 2–102. Juhendajad Kristjan Vassil ja Karin Täht, oponent Christian Montag (Ulmi Ülikool, Saksamaa).

15. augustil kell 10.15 kaitseb Piia Liigand keemia erialal doktoritööd «Elektropihustus ionisatsiooniefektiivsuste mõõtmismetoodika ja rakenduste laiendamine ja täiustamine». Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendajad Anneli Kruve-Viil ja Karl Kaupmees, oponent prof Susan Richardson (Lõuna-Carolina Ülikool, USA).

16. augustil kell 10.15 kaitseb Pirko Jalakas tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Unravelling Signalling Pathways Contributing to Stomatal Conductance and Responsiveness» («Õhulõhede juhtivust ja tundlikkust mõjutavad signalisatsioonirajad»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad Mikael Johan Brosché ja Ebe Merilo, oponent Caspar Chater (Sheffieldi Ülikool, Ühendkuningriik).

19. augustil kell 11 kaitseb Age Salo haridusteaduste erialal doktoritööd «The Dual Role of Teachers: School-Based Teacher Educators' Beliefs about Teaching and Understanding of Supervising» («Õpetaja kaksikrollis: üliõpilaste pedagoogilist praktikat juhendavate õpetajate õpetamisalased uskumused ja juhendamisalased arusaamad»). Kaitsmine toimub TÜ muuseumi valges saalis. Juhendajad prof Krista Uibu, prof Aino Ugaste (Tallinna Ülikool) ja emeriitprofessor Helena Rasku-Puttonen (Jyväskyla Ülikool, Soome), oponent prof Hannele Niemi (Helsingi Ülikool, Soome).

22. augustil kell 10.15 kaitseb Sigrid Selberg keemia erialal doktoritööd «Lipofiilsete fosfaseenidel baseeruvate indikaatormolekulide süntees ja eksperimentaalsed omadused». Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendaja prof Ivo Leito, oponent Borislav Kovačević (Ruđer Boškovići Instituut, Horvaatia).

22. augustil kell 10.15 kaitseb Indrek Sünter füüsika erialal doktoritööd «Design and Characterisation of Subsystems and Software for ESTCube-1 Nanosatellite» («ESTCube-1 nanosatelliidi alamsüsteemide ja tarkvara disain ja karakteriseerimine»). Kaitsmine toimub Ostwaldi 1–B103. Juhendaja prof Mart Noorma, oponendid prof Linas Bukauskas (Vilniuse Ülikool, Leedu) ja Rauno Gordon (Tallinna Tehnikaülikool).

22. augustil kell 13.15 kaitseb Jaanus Liigand keemia erialal doktoritööd «Standardainete vaba kvantiseerimine LC/ESI/MS analüüsil kasutades ionisatsiooni efektiivsuste ennustamist». Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendaja Anneli Kruve-Viil, oponent prof Jonathan Martin (Stockholmi Ülikool, Rootsi).

22. augustil kell 13.15 kaitseb Katyayani Singh neuroteaduste erialal doktoritööd «Neuropsychiatric Endophenotypes – Focusing on IgLON Adhesion Molecules in the Mouse Brain» («Neuropsühhiaatriliste endofenotüüpide seos IgLON adhesioonimolekulidega hiire ajus»). Kaitsmine toimub Ravila 19–0088/0089. Juhendajad Mari-Anne Philips, Kersti Lilleväli ja prof Eero Vasar, oponent prof Osborne Almeida (Max Plancki Instituut, Saksamaa).

26. augustil kell 10.15 kaitseb Marek Mooste keemia erialal doktoritööd «Surface and Electrochemical Characterisation of Aryl Film and Nanocomposite Material Modified Carbon and Metal-Based Electrodes» («Arüülkilede ja nanokomposiitmaterjalidega modifitseeritud süsinik- ja metallelektroodide pinna ja elektrokeemiliste omaduste karakteriseerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendajad Kaido Tammeveski ja Elo Kibena-Põldsepp, opponent prof Lasse Murtomäki (Aalto Ülikool, Soome).

26. augustil kell 12.15 kaitseb Svetlana Karm etnoloogia erialal doktoritööd «Финно-угорский дискурс в эстонской этнологии (на примере исследования удмуртской культуры)» («Soome-ugri diskursus Eesti etnoloogias (udmurdi kultuuri uurimise näitel)»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Art Leete, oponendid Ergo-Hart Västrik ja dr Valeri Šarapov (Venemaa TA Komi Teaduskeskus, Venemaa).

26. augustil kell 14.15 kaitseb Sunjai Nakshatharan Shanmugam tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Electromechanical Modelling and Control of Ionic Electroactive Polymer Actuators» («Ioonsete elektroaktiivsete täiturite elektromehaaniline modelleerimine ja juhtimine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad prof Alvo Aabloo ja Andres Punning, oponent Barbar Akle (Liibanoni Ameerika Ülikooli Inseneeriakool. Liibanon).

26. augustil kell 14.15 kaitseb Tõnis Tasa informaatika erialal doktoritööd «Bioinformatics Approaches in Personalized Pharmacotherapy» («Bioinformaatika meetodid personaalses farmakoteraapias»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad prof Jaak VIlo, dots Tuuli Metsvaht ja Lili Milani, oponendid prof Inge Jonassen (Bergeni Ülikool, Norra) ja prof William Hope (Liverpooli Ülikool, Ühendkuningriik).

26. augustil kell 15 kaitseb Keiu Telve etnoloogia erialal doktoritööd «Family Life Across the Gulf: Cross-Border Commuters’ Transnational Families between Estonia and Finland» («Hargmaine perekond Eesti ja Soome vahel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad Aimar Ventsel ja prof Tiit Tammaru, oponendid Mari Korpela (Tampere Ülikool, Soome) ja Maarja Kaaristo.

26. augustil kell 15 kaitseb Maria Yakoreva arstiteaduse erialal doktoritööd «Vermimishäired Eestis». Kaitsmine toimub Puusepa 8 Linkbergi auditooriumis. Juhendajad prof Katrin Õunap ja Tiina Kahre, oponent prof Bernhard Horsthemke (Duisburg-Esseni Ülikool, Saksamaa).

27. augustil kell 10.15 kaitseb Mare Oja molekulaartehnoloogia erialal doktoritööd «Experimental Investigation and Modelling of pH Profiles for Effective Membrane Permeability of Drug Substances» («Raviainete efektiivse membraaniläbitavuse pH profiilide eksperimentaalne uurimine ja modelleerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendaja Uko Maran, oponent prof dr Johann Gasteiger (Friedrich Alexanderi Ülikool, Saksamaa).

27. augustil kell 10.15 kaitseb Ivan Kisly molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «The Pleiotropic Punctions of Ribosomal Proteins eL19 and eL24 in the Budding Yeast Ribosome» («Ribosoomi valkude eL19 ja eL24 funktsioonid pagaripärmi ribosoomis»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad prof Jaanus Remme ja Tiina Tamm, oponent prof Denis LJ Lafontaine (Brüsseli Vaba Ülikool, Belgia).

27. augustil kell 13.15 kaitseb Sajid Hussain keemia erialal doktoritööd «Electrochemical Reduction of Oxygen on Supported Pt Catalysts» («Hapniku elektrokeemiline redutseerumine Pt katalüsaatoritel»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendajad Kaido Tammeveski, Nadežda Kongi ja Heiki Erikson, opponent Annukka Santasalo-Aarnio (Aalto Ülikool, Soome).

27. augustil kell 14 kaitseb Henri Tilga liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Õpilaste tajutud kehalise kasvatuse õpetaja autonoomsust toetava ja kontrolliva käitumise tajumise mõju õpilaste psühholoogilistele vajadustele ja tervisealasele elukvaliteedile». Kaitsmine toimub Ülikooli 18. Juhendajad prof Vello Hein ja Andre Koka, oponent Brigita Mieziene (Leedu Spordiülikool, Leedu).

28. augustil kell 11.15 kaitseb Gul Wali Shah matemaatika erialal doktoritööd «Splainidega lahendamine». Kaitsmine toimub Liivi 2–111. Juhendajad Peeter Oja ja Evely Kirsiaed, oponendid Svetlana Asmuss (Läti Ülikool, Läti) ja prof Jaan Janno (Tallinna Tehnikaülikool).

28. augustil kell 12.15 kaitseb Kaie Kriiska geograafia erialal doktoritööd «Mulla orgaanilist süsinikuvaru mõjutavate süsinikuvoogude varieeruvus ja lagunemise dünaamika hemiboreaalsetes okasmetsades». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad Ivika Ostonen-Märtin ja Jane Frey, oponent prof Lars Vesterdal (Kopenhaageni Ülikool, Taani).

28. augustil kell 14.15 kaitseb Mikk Puustusmaa bioinformaatika erialal doktoritööd «On the Origin of Papillomavirus Proteins» («Papilloomiviirustes esinevate valkude päritolu»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad Aare Abroi ja prof Maido Remm, oponent Andrew E. Firth (Cambridge'i Ülikool, Ühendkuningriik).

29. augustil kell 14.15 kaitseb Ronald Väli keemia erialal doktoritööd «Glucose-Derived Hard Carbon Electrode Materials for Sodium-Ion Batteries» («Glükoosist sünteesitud süsinikelektroodi materjali karakteriseerimine naatrium-ioon akumulaatoris»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendajad prof Enn Lust ja Alar Jänes, oponent prof Patrik Johansson (Chalmersi Tehnikaülikool, Rootsi).

29. augustil kell 15.15 kaitseb Sulev Reisberg informaatika erialal doktoritööd «Developing Computational Solutions for Personalized Medicine» («Arvutuslikud meetodid personaalmeditsiini arendamiseks»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–404. Juhendaja prof Jaak VIlo, oponendid prof Dan Roden (Vanderbilti Ülikool, USA) ja dr Patrick Kemmeren (Printsess Máxima Pediaatrilise Onkoloogia Keskus, Holland).

30. augustil kell 12.15 kaitseb Helen Türk eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Consonantal Quantity Systems in Estonian and Inari Saami». Kaitsmine toimub Ülikooli 18–139. Juhendajad Pärtel Lippus ja prof Karl Pajusalu, oponent prof Martti Vainio (Helsingi Ülikool, Soome).

30. augustil kell 12.15 kaitseb Ester Tee keemia erialal doktoritööd «Analysis and Development of Selective Synthesis Methods of Hierarchical Micro- and Mesoporous Carbons» («Mikro- ja mesopoorsete hierarhilise struktuuriga süsinike sünteesimeetodite arendamine ja materjalide karakteriseerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendajad prof Enn Lust, Thomas Thomberg ja Indrek Tallo, opponent Olivier Crosnier (Nantesi Ülikool, Prantsusmaa).

30. augustil kell 14 kaitseb Kadri Rekker arstiteaduse erialal doktoritööd «The Putative Role of microRNAs in Endometriosis Pathogenesis and Potential in Diagnostics» («mikroRNA-de potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad Maire Peters, prof Helle Karro ja prof Andres Salumets, oponent prof Matts Olovsson (Uppsala Ülikool, Rootsi).

30. augustil kell 14.15 kaitseb Andra Rumm eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Avatud küsimused ja nende vastused eesti suulises argivestluses». Kaitsmine toimub Ülikooli 18–139. Juhendaja Tiit Hennoste, oponent Maria Frick (Oulu Ülikool, Soome).

Jaga artiklit