Doktoritööd

Doktoritööd

DOKTORITÖÖD

2. juulil kell 14 kaitseb Karmen Palts meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Lastevanemate ja õpetajate vaheline kommunikatsioon Eesti esimese kooliastme näitel». Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad prof Halliki Harro-Loit ja prof Veronika Kalmus, oponendid Merli Tamtik (Manitoba Ülikool, Kanada) ja dots Tiiu Kuurme (Tallinna Ülikool).

26. augustil kell 14.15 kaitseb Tõnis Tasa informaatika erialal doktoritööd «Bioinformatics Approaches in Personalized Pharmacotherapy» («Bioinformaatika meetodid personaalses farmakoteraapias»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad prof Jaak VIlo, dots Tuuli Metsvaht ja Lili Milani, oponendid prof Inge Jonassen (Bergeni Ülikool, Norra) ja prof William Hope (Liverpooli Ülikool, Ühendkuningriik).

29. augustil kell 15.15 kaitseb Sulev Reisberg informaatika erialal doktoritööd «Developing Computational Solutions for Personalized Medicine» («Arvutuslikud meetodid personaalmeditsiini arendamiseks»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–404. Juhendaja prof Jaak VIlo, oponendid prof Dan Roden (Vanderbilti Ülikool, USA) ja dr Patrick Kemmeren (Printsess Máxima Pediaatrilise Onkoloogia Keskus, Holland).

30. augustil kell 12.15 kaitseb Helen Türk eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Consonantal Quantity Systems in Estonian and Inari Saami». Kaitsmine toimub Ülikooli 18–139. Juhendajad Pärtel Lippus ja prof Karl Pajusalu, oponent prof Martti Vainio (Helsingi Ülikool, Soome).

30. augustil kell 14.15 kaitseb Andra Rumm eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Avatud küsimused ja nende vastused eesti suulises argivestluses». Kaitsmine toimub Ülikooli 18–139. Juhendaja Tiit Hennoste, oponent Maria Frick (Oulu Ülikool, Soome).

Jaga artiklit