Veeb+ seminar ≠ ve(e)binar

Keelenurk

Keeles valitseb ökonoomiaprintsiip, mille kohaselt eelistatakse pikematele keelenditele (resp. sõnadele) lühemaid. Vajadus lühema väljendusviisi järele on otseselt seotud sõna kasutussagedusega: kuna pikem sõna võib osutuda tülikaks, võetakse kas loomuliku keelekasutuse või teadliku keelekorralduse käigus tarvitusele lühemad variandid.Veebiseminar (ingl web-based seminarweb seminarwebinar) on veebi vahendusel toimuv seminar, mida korraldatakse õppetöö, koosoleku, arutelu vm eesmärgil.

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Veebiseminar». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Lühendsõnade hulka kuuluvad sõnad, mis on saadud pikemate sõnade või sõnaühendite osiste sulandamise teel. Sellised on näiteks terminid trafo (= transformaator), tärk (= tähemärk) ja auvis (= audiovisuaalvahend), samuti argisõnad masu (= majandussurutis) ja kapo (= kaitsepolitsei). Kuna sulandsõnades on osised justkui kokku pakitud, nimetatakse neid kujundlikult ka kohver- ja sumadansõnadeks.

Sulandsõnade seas on viimasel ajal populaarsust kogunud ve(e)binar, mis märgib õppetöö, koosoleku, arutelu, tootetutvustuse vm eesmärgil korraldatavat veebipõhist seminari. Selle aluseks võib pidada liitsõna veebiseminar, millest on jäetud välja nii tähti kui ka terveid silpe, kuid suurema tõenäosusega on ve(e)binar jõudnud eesti keelde hoopis ingliskeelse sulandsõna webinar otsetõlkena. Pole ju ka kaksisveeline kujueesti tekstides tundmatu, andes tunnistust võõrast algupärast.

Kuigi vebinar, samuti veebinar annavad liitsõnaga veebiseminar võrreldes mõnetise ruumisäästu ja mõjuvad moekalt, tuleb siiski arvestada, et sulandsõna on tähenduslikult vähem läbipaistev kui liitsõna, mistõttu võiks jääda tavapärase veebiseminari juurde. Teisisõnu, tärkide kokkuhoid tekitaks praegusel juhul asjatult sudu.


Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu ja Ann Siiman).​

Jaga artiklit