Külli Habicht 55

Juubel

Tänavu 24. juulil, oma 55. sünnipäeval võib eesti keele dotsent ja vana kirjakeele teadur Külli Habicht öelda, et on Tartu Ülikoolis töötanud 33 aastat.

Külli naudib nii uurijatööd kui ka õpetamist. Tudengite seas on ta hinnatud juhendaja: viis Külli juhendatavat on saanud üliõpilaste teadustööde konkursil esimese preemia. Külli ise on pälvinud Tartu Ülikooli aumärgi.

Külli loengukursuste keerukast sisust hoolimata iseloomustavad üliõpilased teda kui äärmiselt toetavat, kannatlikku ja vastutulelikku õppejõudu, kes on iga kell valmis aitama. Just niisugusena, alati mõistva ning usaldusväärsena tunnevad Küllit ka kolleegid.

Külli põhilised uurimisteemad on seotud sajanditetaguse eesti kirjakeele sõnavara ja grammatikaga. Need teemad pole huvitavad mitte ainult keeleteadlastele. Külli on vana kirjakeele saladusi tutvustanud Oma Keeles, Sirbis ja Novaatoris. Tema osalusel on vanast eesti keelest tänapäevasesse tõlgitud Georg Mülleri 400 aastat vanad jutlused, nii et igaüks võib nüüd lugeda, mida tol kaugel raskel ajal kõneldi eestlastele antiikkirjandusest ning inimeseks olemisest.

Koos oma õpetajate ja õpilastega on Külli kokku pannud nelivana kirjakeele sõnaraamatut. Selleks on tulnud läbi uurida mitme tuhande sõna kõik kasutusjuhud vanades, tänapäeva lugejale raskesti mõistetavates tekstides. Lisaks sõnastike koostamisele on Külli olnud vana kirjakeele tekstikorpuse (vakk.ut.ee) loomise eestvedaja. Ikka selleks, et muuta sajanditetagune põnev materjal laiemalt kättesaadavaks.

Külli kuulub Emakeele Seltsi keeletoimkonda, vabariiklikku riigieksamikomisjoni ja raamatusarja «Eesti keele varamu» toimetuskolleegiumisse. Praegu osaleb ta intersubjektiivsuse uuringutes ning on lõpetamas raamatut eesti keele sõnamuutmisest. Selle kõige kõrvalt on Külli jõudnud olla gümnaasiumi eesti keele õpiku kaasautor ja kevaditi parandada lõpueksamitöid. Alati süvenedes ja heatahtlikult.

Ainult suvel, sünnipäeva paiku, jätab Külli töömõtted ning kulgeb mõned nädalad koos pere, sõprade ja mootorratastega kusagil Euroopa teedel.

Soovime jõudu ja jaksu edaspidiseks!

Kolleegid eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Jaga artiklit