FOTO: Eesti mereinstituudi laborant Kristi Källo

TÜ teadlased Instagramis 10

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ning oma üliõpilaste ja töörühmade põnevatest tegemistest. UT omakorda tutvustab nende piltide kaudu meie teadlasi.

Merivarblane (Cyclopterus lumpus) on üks eriline kalaliik. Ta on üpriski kehv ujuja, sest uimed on tal pisikesed ja keha väga ümar. Õnneks on merivarblasel keha all iminapp, mille abil ta kinnitub erinevatele substraatidele.

«Nii mõneski riigis on merivarblane inimese toidulaual, kuid tema liha maitse üle vaieldakse. Merivarblane on hinnatud eelkõige oma marja poolest, mis on väga erkpunane. See konkreetne isend on pärit Lahepere lahest, kus Eesti mereinstituut teeb seirepüüke, et hinnata Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector mõju kalastikule,» rääkis Eesti Mereinstituudi kalanduse ja ihtüoloogia nooremteadur Kristiina Hommik.

Kristiina Hommik ja pildi teinud laborant Kristi Källo töötavad Eesti Mereinstituudi kalabioloogia ning kalanduse osakonnas. Igapäevaselt on nende töö seotud väga laia hulga teemadega, näiteks kalarännete, kalavarude hindamise, võõrliikidega jne.

«Jäädvustame hea meelega killukesi oma igapäevatööst ka pildile, et seeläbi tutvustada inimestele, millega Eesti kalateadlased üleüldse tegelevad ning mida põnevat me oma töös kohtame. Näiteks ei pruugi kõik inimesed teadagi, et meil Eesti vetes ujub ringi selline põnev liik nagu merivarblane,» ütles Kristi Källo.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience.

Jaga artiklit