Koostöös Vanemuise teatriga toimuvas teatriakadeemias saab vaadata ja analüüsida lavastust «Kirvetüü».
FOTO: Jaanus Tepomees / Teater Vanemuine

Suvel saab õppida pingevabamalt

Uudis

Juuni algusest augusti lõpuni on kõigil huvilistel võimalus ühendada puhkamine teadmiste omandamisega TÜ suveülikoolis.

Sel suvel saab õppida peaaegu 30 kursusel. Traditsiooniliselt korraldatakse need õpetajatele, raamatukogutöötajatele ja treeneritele, ent kavas on ka kunsti- ja käsitöökursused ning palju muud.

Elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen julgustas suvel õppima, sest see on märksa pingevabam kui tavaliselt. Mitmel kursusel tehakse ringkäike vabas õhus ja õppimine ühendatakse näiteks Tartus toimuvate ürituste külastamisega.

«Hea näide on koostöös Vanemuise teatriga toimuv teatriakadeemia, kus teatrihuvilised vaatavad lavastust «Kirvetüü» ja analüüsivad seda professor Anneli Saro juhendamisel,» kirjeldas Ristolainen.

Kuna loodussäästlik mõtlemine on ühiskonnas päevakorral, kajastub see ka tänavuse suveülikooli programmis. Selleteemalise koolituse eesmärk on kujundada õpetajate, aga ka teiste huviliste oskust mõtestada oma käitumist iseenda ja looduse suhtes. Koolitusel kasutatakse kootsingumetoodikat ja tehakse mitmekülgseid praktilisi harjutusi.

Uus põnev kursus on korraldajate sõnul näiteks Anu Ormisson-Lahe juhendatav «Tartu Ülikooli hoonete ansambel ja selle kultuurilooline väärtus», mis on seotud rahvusülikooli sajanda aastapäevaga. Osalejad saavad ülevaate TÜ ajaloolise hooneteansambli kujunemisest ning selle arhitektuurilisest ja kultuuriloolisest väärtusest tänapäeval. Toimub ka ekskursioon peahoones ja Toomemäel.

«Meie kiirel ajal peaks suurt huvi pakkuma ka professor Jaan Miku kursus «Kiirlugemine», kus harjutatakse kiirlugemisvõtteid eestikeelse kiirlugemisprogrammi abil. See koolitus on varasematelt osalejatelt saanud väga hea tagasiside,» rääkis Ristolainen.

Augustis laieneb suveülikool ka teistesse linnadesse. Viljandis saab õppida kangastelgedel kudumist ja pindpõimet, Pärnus peetakse loenguid näiteks kultuuriliste erinevuste arvestamisest kliendisuhetes, vitaalsusest inimeste elus ning stressist ja läbipõlemisest. Tallinnas saab aga muu hulgas tutvuda arenduskoosolekute pidamise meetodite, Tallinna kirikute ja turundusmaterjalide disainimisega.

Koolitused läbinud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse või tõendi ja ainepunktid, mida on võimalik kasutada edaspidistes õpingutes. TÜ suveülikool sai alguse 2000. aastal ning see on mõeldud kõigile, kel on soovi ja tahet end eri- või huvialaselt täiendada.

Kõigi 2019. aasta suvekursuste kohta leiab teavet kodulehelt suveulikool.ut.ee.

Jaga artiklit