FOTO: Pixabay.com

Vestlusring – oma ja hää

Keelenurk

Saksa, kaude ka vanaprantsuse ja ladina juurtega võõrsõna paneel on eesti erialakeeles kenasti kodunenud: paneeliks tavatsetakse nimetada puittahveldist ja plaatjat ehitusdetaili, aga ka brauseri alamakent. Paraku on inglise keele mõjul hakanud selle sõna külge ka teised tähendused, mis tõrjuvad muud sõnad ja sõnaühendid ebaõiglaselt kõrvale.

Vestlusring (ingl panel discussionpanel) on kuulajaskonna ees toimuv juhitud rühmaarutelu kindlal teemal.

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Vestlusring». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Alustame eritelu tehislikust lausest «Paneeldiskussioonis osalenud panelist tutvustas paneeluuringu tulemusi ekspertide paneelile». Küll küllale liiga ei tegevat, kuid seda lauset lugedes tekib õigustatult tahtmine sõnakordusest lahti saada. Kui aga kõik need paneelid asuksid eri lausetes, ei pruugi sellist tahtmist tekkida, sest paneelidest rääkimine, iseäranis teadusringkonnas, on aja jooksul loomulikustunud.

Teeme siiski katset leida sõnale paneel asendusvõimalusi. Paneeldiskussioon, ka paneelvestlus või lihtsalt paneel on teisisõnu vestlus- või arutlusring, aga ka arutelumõttevahetus, miks mitte diskussioon. Nii ei ole panelistki midagi muud kui vestlusringi liige või arutelust osavõtja, vabamas kõnepruugis ka arutlejaEkspertide paneel on aga lihtsalt eksperdirühm (mitte ekspertrühm), olenemata sellest, kas need eksperdid paiknevad parasjagu sirges reas, kaarjalt, järjestikku või hajusalt.

Paneeluuringuga on lugu keerulisem, sest sõna paneel asendamine nõuab peale hea keeletaju ka eriteadmisi. Võtame appi keelehooldeallikad: kuna paneel on statistikas püsivastajaskond, siis on paneeluuring järelikult püsivastajaskonna uuring.

Lühidalt: paneelil on eesti oskuskeeles olemas kindel koht, kuid vähemasti sama kindel, ajalooliselt kindlamgi koht on vestlusringil. Eelistagem eestimaist!


Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Sirli Zupping).

Jaga artiklit