Ergo Nõmmiste

In memoriam

27.06.1956–11.04.2019

Eesti teadlaskonda on tabanud ränk kaotus. 11. aprillil lahkus pärast rasket haigust Eesti Teaduste Akadeemia asepresident, Tartu Ülikooli elektronspektroskoopia professor Ergo Nõmmiste.

Ergo Nõmmiste sündis 27. juunil 1956. aastal Kiviõlis. 1974. aastal lõpetas ta Nõo Keskkooli ning astus Tartu Ülikooli füüsikaosakonda, mille lõpetas 1979. aastal. Filosoofiadoktori kraadi kaitses ta Tartu Ülikoolis 1991. aastal tööga «Leelishalogeniidide röntgenelektronemissioon kiiritamisel footonitega energiaga 70–140 eV».

Pärast ülikooli lõpetamist asus Ergo Nõmmiste tööle Eesti Teaduste Akadeemia füüsika instituudis, kus töötas kuni 1991. aastani inseneri, nooremteaduri ja teadurina. 1992. aastal suundus ta järeldoktorantuuri Oulu Ülikooli, kus töötas mitmel ametikohal 1998. aastani. Aastatel 1994–1995 oli ta Soome kiirekanali teadlane MAX-lab’is ning 1995. aastal valiti Oulu Ülikooli dotsendiks. Pärast tagasipöördumist Eestisse 1998. aastal töötas Ergo Nõmmiste Tartu Ülikooli füüsika instituudis – algul PHARE eksperdina, siis teadusala asedirektorina (1999–2003), direktori kohusetäitja ja direktorina (2004–2009). 2009. aasta sügisel valiti ta Tartu Ülikooli elektronspektroskoopia professoriks.

2012. aastal valiti Ergo Nõmmiste täppisteaduste alal Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Aastast 2014 kuni surmani oli ta akadeemia asepresident.

Ergo Nõmmiste teadustöö põhisuunad olid aatomi- ja molekulaarfüüsika, kus eksperimendid tehti gaasfaas-meetoditega MAX-lab’i kiirekanalites. Tartu Ülikooli füüsika instituudis töötas ta pinnafüüsika suunal, eriti selle praktiliste rakenduste alal (näiteks metallipindade biofunktsionaliseerimine). Hiljem lisandusid eksperimendiarendus elektrokeemiliste reaktsioonide in situtingimustes jälgimiseks ning ioonvedelike uuringud elektron- ja ioonspektroskoopia ja nende samaaegsuse metoodika abil.

Akadeemik Nõmmiste pidas Tartu Ülikoolis loenguid arvutikomponentidest. Tema loengud eksperimenditehnikatest, suurtest teaduskatsekeskustest, aatomi- ja molekulaarfüüsikast olid oodatud ka Oulu Ülikoolis, Tampere Tehnoloogiaülikoolis, Turu Ülikoolis ja MAX-lab’is. Tema käe all ja otsesel juhendamisel on töötanud doktorandid nii Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Inglismaalt, USA-st kui ka mujalt.

Akadeemik Ergo Nõmmiste oli Eesti esindaja paljudes rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides. Eestis on ta kuulunud teaduspreemiate komisjoni, kosmosetehnoloogia eksperdigruppi, Physicumi ehitamise juhtkomiteesse jne. Ergo Nõmmistet on autasustatud Eesti Füüsika Seltsi aumedaliga, Tartu Ülikooli väikese ja suure medaliga ning Eesti Teaduste Akadeemia medaliga. 2016. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Ergo Nõmmiste oli aktiivne orienteerumisneljapäevakutel osaleja, ta armastas head muusikat ning pidas lugu kokakunstist. Kolleegid füüsika instituudist jäävad teda meenutama alati rõõmsameelse, heatahtliku, abivalmi ja sõbraliku inimesena.

Eesti Teaduste Akadeemia

Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli füüsika instituut

Jaga artiklit