Märt Saarma

In memoriam

21.12.1935–15.03.2019

Lahkunud on Tartu Ülikooli emeriitprofessor Märt Saarma, kes pälvis kolleegide lugupidamise innuka õppejõu ja kõrgelt kvalifitseeritud psühhiaatrina.

Märt Saarma sündis Tallinnas. 1954. aastal lõpetas ta Tallinna 20. Keskkooli ja järgides perekonnatraditsioone, astus TÜ arstiteaduskonna raviosakonda. Pärast ülikooli lõpetamist 1960. aastal asus ta tööle psühhiaatrina Tarvastu psühhiaatriahaiglas.

Saarma alustas õppejõuna Tartu Ülikoolis 1964. aastal aspirantuuri ajal. Kandidaaditöö teemal «Aminasiini, trifluoperasiini ja haloperidooli kliinilis-füsioloogiline toime skisofreenia korral» valmis 1968. aastal. Kuni 1975. aastani töötas ta TÜ psühhiaatria kateedris teadurina ja seejärel dotsendina.

1977. aastal kaitses Saarma doktoritöö teemal «Depressiivsete seisundite ja nende ravi kliinilis-neurofüsioloogiline analüüs». Korraliseks professoriks valiti ta 1985. aastal, alates 1998. aastast oli ta TÜ emeriitprofessor. Kuni 2016. aastani jätkas Saarma tööd konsultandina Ahtme Haiglas.

Professor Märt Saarma teadustöö peamised suunad olid kliiniline psühhofarmakoloogia, depressiooni sümptomaatika ja diagnoosimine.

Saarma oli õppejõuna mitmekülgne. Ta õpetas arstiüliõpilastele psühhiaatriat, psühholoogidele psühhopatoloogiat ja juristidele kohtupsühhiaatriat. Saarma osales paljude eestikeelsete õppevahendite koostamisel ja avaldas kokku 149 teaduslikku tööd, sealhulgas 62 artiklit.

Märt Saarma oli oma töös väga kohusetundlik ja põhjalik. Temale võis alati kindel olla, sest endale võetud kohustusi täitis ta nii hästi, kui vähegi suutis. Saarma eesmärk oli teha õppetööd maksimaalselt hästi – loengukursusi valmistas ta ette põhjalikult, kasutades võimalikult uut materjali. Ka toetas ja julgustas ta nooremaid kolleege akadeemilisel teel edasi minema. Saarma oli sirgjooneline ja väljendas oma seisukohti talle tähtsatel teemadel selgelt, mõnikord üsna kirglikult.

Saarma hobide seas oli esikohal innukas tegelemine sõjaajalooga, samuti armastas ta tööd teha ja puhata oma maakodus.

Mälestus abivalmis psühhiaatrist, laia silmaringiga õpetajast ja kohusetundlikust teadlasest jääb paljude kolleegide ja patsientide südamesse.

Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinik

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik

Eesti Psühhiaatrite Selts

Jaga artiklit