Teated

Teated

Mais TÜ aulas: 8. mail kell 18 Mart Reiniku Kooli muusika­pidu, 10. mail kell 11 Rootsi keele õpetajate seltsi miniaktus, kell 18 Hugo Treffneri segakoori Anima kevadkontsert, 11. mail kell 13 Tartumaa emadepäeva kontsert­aktus, kell 17 neidude­koori Kurekell ja Tartu Poistekoori kevadkontsert, 12. mail kell 15 Tartu linna emadepäeva kontsert, 14. mail kell 16.15 nano­meditsiini professori Tambet Teesalu inauguratsiooniloeng, 16. mail kell 16.15 professor David Armitage’i külalisloeng, 17. mail kell 10 Tartu Ülikooli arengukonverents, kell 15 Juhan Peegli juubelikonverents, 18. mail kell 12 Theodor Lutsu filmi «Alma Mater Tartuensis» restaureeritud versiooni esitlus, 20. mail kell 18 Tartu I muusikakooli lõpuaktus, 24. mail kell 12 väärikate ülikooli lõpuaktus.

Õpetatud Eesti Seltsis: 8. mail peab Karmen Trasberg ettekande «Õpetajate seminarid Eestis 1919–1940». ÕES-i koosolek toimub Jakobi 2–230 kell 16.15. Lisateave: www.ut.ee/OES.

Pensionäride ühingus Vitae: 6. mail kell 13 naiste klubi, 7. mail kell 14 peahoones senati saalis kohtumine prof Selma Teesaluga, 9. mail kell 13 arstide klubi, 14. mail kell 13 laulmine, 15. mail kell 14 peahoones senati saalis kohtumine prof Mart Noormaga, 16. mail kell 16 kevadpidu Tähtvere päevakeskuses, 22. mail ekskursioon Tallinna Maarjamäe kompleksi.

6. mail kell 10 toimub rektori ideehommik, kus arutatakse, kas ja milliseid muudatusi peaks ülikoolis tegema selleks, et töötajatel, kellele on antud vastutusrikas juhtimise roll, oleks selle täitmiseks parimad töö­riistad ja vajalik tugi. Ideehommik toimub nõukogu saalis.

9. mail kell 14 algab V Spaa­hotelli konverentsikeskuses konverents «Asia Update», mis toob kokku kõrgetasemelised spetsialistid majanduse, äri, keelte ja iduettevõtluse valdkonnast. Konverentsi eesmärk on suurendada teadlikkust Aasia kasvavast mõjust, luua kontakte ja tuua Eestisse uusi ideid.

17. mai on Tartu Ülikoolis suur konverentside päev. Kell 10 algab ülikooli peahoone aulas arengukonverents. Samal päeval toimuvad ka Juhan Peegli konverents, ülikooli demopäev ja majandusteaduskonna konverents. Arengukonverentsi kohta saab lisateavet Katrin Pajuste-Kuulilt (katrin.pajuste-kuul [at] ut.ee).

17. mail kell 19 toimub Antoniuse õues (Lutsu 3) Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kevadkontsert. Esinevad kõik rahva­kunstiansambli tantsu­rühmad. Kontsert on tasuta.

17. mail kell 18.30 tähistatakse traditsioonilise ööorienteeru­misega TÜ Pärnu kolledži 23. sünnipäeva. Kolledži aktiivsete noorte korraldatavale orienteerumisele on oodatud kõik liikumishuvilised ja üritus on tasuta. Start on kolledži juures. Seekord on ööorienteerumisel ka heategevuslik aspekt: kodutute loomade varjupaiga toetuseks on stardipaika paigaldatud annetuskast, kuhu iga osaleja saab jätta mündi või kaks. Ööorienteerumisele võib tulla nii üksi kui ka kuni viie­liikmelise rühmaga. Teretulnud on ka lemmikloomad.

23. mail kell 17.30 toimub Tartu Ülikooli muuseumis sariüritus «Varakambri lood», kus Uno Veismann peab ettekande «Mikron: kosmose võidujooksust kaugseireni». Tõraveres valmistati paarikümne aasta jooksul Nõukogude Liidu orbitaaljaamade aparatuuri ning kavandati ja tehti uuringuid. Küsimustele, kuidas jõuti Tõravere kosmose­uuringutest Maa kaugseireni ja kuidas on selle kõigega seotud teleradiomeeter Mikron, annab vastuse Tartu Ülikooli emeriitdotsent Uno Veismann. Pärast loengut on kõigil soovijail võimalus koos TÜ muuseumi kuraatori Lea Leppikuga avastada ülikooli varakambris loodus- ja täppisteaduste valdkonda tutvustavaid esemeid. Pilet maksab 2 eurot, TÜ töötajatele ja tudengitele on sissepääs tasuta.

24. mail kell 13.30 peab ülikooli peahoone auditooriumis 140 loengu Hans Ulrich Seidt (Princetoni Ülikooli Liechtensteini instituudist), kes kõneleb Hiinast rahvusvahelises kaubanduses («China in the International Order: from the Fall of the Berlin Wall to the Silk Road»). Hans Ulrich Seidt oli aastatel 2012–2014 Saksamaa välisministeeriumi kultuuri ja kommunikatsiooni peadirektor ning 2014–2017 välisministeeriumi peainspektor. Aastatel 2006–2008 oli ta Saksamaa suursaadik Afganistanis ja aastatel 2009–2012 Korea Vabariigis.

7. juunini saab osaleda Eesti Betooniühingu 2019. aasta üliõpilastööde võistlusel. Võistlusele võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilased esitada oma lõputöö, mis peab olema seotud betooni, selle koostisosade või betoontoodetega. Preemiafond on 3600 eurot ja välja antakse kuni kolm preemiat, mis jagatakse lõputööde koostaja ja juhendaja vahel. Preemia määramiseks tuleb esitada Eesti Betooniühingu juhatusele oma ettepanek kandidaadi kohta. Iga kool võib esitada kuni kaks ettepanekut. Lisateave: www.betoon.org.

Jaga artiklit