Doktoritööd

Doktoritööd

10. mail kell 10.15 kaitseb Toomas Mets biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «RNA fragmentation by MazF and MqsR toxins of Escherichia coli» («Escherichia coli RNA fragmenteerimine MazF ja MqsR toksiinide poolt»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendaja vanemteadur Niilo Kaldalu, oponent prof Gerhart Wagner (Uppsala Ülikool, Rootsi).

10. mail kell 16.45 kaitseb Annika Jaansoo majan­duse erialal doktoritööd «Provision of Services Across Internal Borders: Factors Driving Cooperation of Subnational Govern­ments in Europe» («Teenuste osutamine üle rahvusvaheliste piiride: tegurid, mis mõjutavad omavalitsuste koostööd Euroopas»). Kaitsmine toimub cotutelle'i lepingu alusel Twente Ülikoolis (Holland). Juhendajad prof Janno Reiljan ja prof Rene Torenvlied (Twente Ülikool, Holland).

22. mail kell 14.15 kaitseb Kristiina Kukk inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd «Under­standing the Vicious Circle of Segregation: The Role of Leisure Time Activities» («Segregatsiooni nõiaring ja vaba aja tegevuste roll selles»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tiit Tammaru, oponent prof Ben Derudder (Genti Ülikool, Belgia).

31. mail kell 10 kaitseb Rando Porosk arstiteaduse erialal doktoritööd «The Role of Oxidative Stress in Wolfram Syndrome 1 and Hypothermia» («Oksüdatiivse stressi roll Wolframi sündroom 1 ja hüpotermia korral»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19–1006). Juhendajad vanemteadur Kalle Kilk, vanemteadur Riina Mahlapuu ja prof Ursel Soomets, oponent vanem­lektor Margit Mahlapuu (Göteborgi Ülikool, Rootsi).

Jaga artiklit