Stipendiumid

Stipendiumid

Edith Reimani stipendium – 1500 eurot. Stipendiumi võivad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistriastme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud selliste väärtustega nagu demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Helga ja Elmar Minnuse stipendium – 1000 eurot. Stipendiumile kandideerima on oodatud TÜ üliõpilased, noored teadlased või õppejõud (vanus kuni 41 aastat), kes soovivad end täiendada Rootsi ülikoolide või teadusasutuste juures.

Karine ja Martin Koobase stipendium – 1900 eurot. Stipendiumi võivad taotleda eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1500 eurot. Stipendiumile kandideerima on oodatud kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumiga on võimalik rahastada osalemist rahvusvahelistel teadusnõu­pidamistel ja töötamist välismaa teadusasutuste juures.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium – 5000 eurot. Stipendiumi võivad taotleda TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga. Stipendiumi eesmärk on toetada taotlemisele eelnenud aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud biomeditsiinialaseid teadustöid.

Ruth Käbini stipendium – kuni kaks 1000 euro suurust stipendiumi. Stipendiumile kandideerima on oodatud TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhi­õppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilasvahetuse programmide toetuseks, samuti Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Nadia Walteri stipendium – kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi. Stipendiumi võivad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teema on närvihaigused, eriti neuro­degeneratiivsed haigused.

Perekond von Tschishevsky mälestusfond – kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumi. Stipendium on mõeldud TÜ Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Kandideerida võivad Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodanikest üliõpilased alates kolmandast semestrist.

Lisateave: tysiht [at] ut.ee (tysiht@ut.)ee, sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Jaga artiklit