Doktoritööd

Doktoritööd

6. veebruaril kell 14.15 kaitseb Riina Reinsalu eesti ja soome-ugri keeleteaduste erialal doktoritööd «Juhendavad haldustekstid žanriteoreetilises raamistikus». Kaitsmine toimub Ülikooli 18–204. Juhendaja emeriitdotsent Reet Kasik, oponent prof Pirkko Nuoli­järvi (Kodumaa Keelte Keskus, Soome).

7. veebruaril kell 14.15 kaitseb Annika Krutto matemaatilise statistika erialal doktori­tööd «Empirical Cumulant Function Based Estimation in Stable Laws» («Stabiilsete jaotuste parameetrite hindamine empiirilise kumulantfunktsiooni kaudu»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–111. Juhendaja prof Tõnu Kollo, oponendid prof Anatoliy Malyarenko (Mälardaleni Ülikool, Rootsi) ja prof Olga Januškevičiene (Vilniuse Ülikool, Leedu).

11. veebruaril kell 10.15 kaitseb Ilya Verenich informaatika erialal doktoritööd «Explainable Predictive Monitoring of Temporal Measures of Business Processes» («Äriprotsesside ajaliste näitajate selgitatav ennustav jälgimine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad prof Marlon Dumas, dots Fabrizio Maggi, prof Marcello La Rosa (Melbourne’i Ülikool, Austraalia) ja prof Arthur ter Hofstede (Queenslandi Tehnoloogiaülikool, Austraalia), oponendid prof Peter Fettke (Tehisintellekti Teadus­uuringute Keskus, Saksamaa) ja prof Alfredo Cuzzocrea (Trieste Ülikool, Itaalia).

11. veebruaril kell 10.15 kaitseb Kairi Põldsaar geoloogia erialal doktoritööd «Soft-sediment Deformation and Gravity Flow Structures in the Lower Palaeozoic Successions of the Baltic Basin» («Sette­deformatsioonide ja gravitatsiooniliste settevoolude tekstuurid vara-paleosoikumi kivimite läbi­lõigetes»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1019. Juhendaja vanemteadur Leho Ainsaar, oponent prof Antonius J. Van Loon (Geocom Consultants, Benitachell, Hispaania).

27. veebruaril kell 12.15 kaitseb Viirika Mastik geoloogia erialal doktoritööd «Silurian Noncalcified Macroscopic Algal Fossils from the Kalana Lagerstätte» («Siluri makroskoopilised lubistumata vetikafossiilid Kalana Lagerstättest»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1019. Juhendaja vanemteadur Oive Tinn, oponent prof Steve LoDuca (Ida Michigani Ülikool, USA).

Jaga artiklit