Mis vahe on vaatmikul ja postril?

Keelenurk

Kes on varem kuulnud vaatmikust? See on ettekanne, mida saab tervikuna vaadata ja tihtipeale saab selle juures autoriga mõtteid vahetada. Ülikoolipere liikmed esitlevad vaatmikke konverentsidel, tutvustades ühel suurel stendile välja pandud lehel oma teadustööd. Vaatmiku võib koostada slaidiesitlus- või tekstitöötlusprogrammis ja projitseerida seinale ka hoopis videoprojektoriga.Vaatmik (ingl poster) on (teadus)ettekanne, mis esitatakse stendile vm alusele välja panduna. (FOTO: Pixabay.com)

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Vaatmik». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt  Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Või nimetatakse seda hoopis postriksPoster võib tähendada ka lihtsalt (reklaam)plakatit, millel on teadustöö ja ettekandega vähe pistmist. Õigekeelsussõnaraamat eelistabki postrile plakatit või vaatmikku, olenevalt tähendusest. Seletav sõnaraamat on liberaalsem, nimetades postrit reklaamplakatiks või stendiettekandeks.

Stendiettekannet ja posterettekannet nimetab keeleteadlane Peep Nemvalts pikkadeks ning kohmakateks. Tema lõigi 2001. aastal postri asemele tegusõnast vaatama eestikeelse tuletise vaatmik (nagu lugema : lugemikastuma : astmik jms).

Mis vahe on siis vaatmikul ja postril? Vaatmik on ühetähenduslik omasõna, poster aga inglise keele laen, mis võib tähendada nii plakatit kui ka välja pandud ettekannet.

Kokkuvõttes soovitab UT keelenurk postrite asemel seinale kleepida plakateid ja konverentsidel esitada vaatmikke. Kui aga kuidagi postrist üle ega ümber ei saa ja inglise päritolu sõna liiga armas tundub, siis teadkem, et seda võib käänata kahte moodi: nimetavas on poster, omastavas postri ja posteri, osastavas postrit ja posterit.

Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Sirli Zupping).

Jaga artiklit