Lea Pild 60

Juubel

4. jaanuaril tähistab juubelit slavistika osakonna vanemteadur Lea Pild. Lea alustas 1980. aastal õpinguid Tartu Riikliku Ülikooli vene filoloogia osakonnas ning sellest ajast peale on tema elukäik ja tegevus olnud seotud vene kirjanduse õppetooliga.

Siin tegi ta esimesed sammud teadustöös professor Zara Mintsi juhendamisel, kirjutades oma esimese töö Aleksandr Bloki luulest ja lõputöö Anton Tšehhovi poeetikast. Doktoriväitekiri, mille ta kaitses edukalt 1999. aastal, oli pühendatud Ivan Turgenevi retseptsioonile vene sümbolistide seas.

Lea on hinnatud õppejõud ja teadusjuhendaja. Tema juhendamisel on kaitstud kuus doktoriväitekirja ning hulk magistri- ja bakalaureusetöid. Ta peab oma loenguid vene kirjandusest ja eesti-vene tõlkest paljude erialade tudengitele ning nad hindavad tema loenguid kõrgelt.

Lea Pild on osakonna üks viljakamaid teadlasi, kelle sulest on eesti, vene ja inglise keeles ilmunud ligi 200 teaduspublikatsiooni. Ta on esinenud ettekannetega paljudel rahvusvahelistel konverentsidel – peale Tartu ja Tallinna veel näiteks Helsingis, Münchenis, Moskvas, Peterburis ja Taipeis – ning pidanud loenguid mitmes välisülikoolis.

Praegu juhendab Lea suurt institutsionaalsest uurimistoetusest rahastatud projekti «Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine: kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes 19.–20. sajandil» (2015–2020), mis ühendab slavistika, germanistika, anglistika ja romanistika osakondade töötajaid. See projekt kasvas välja Lea juhendatud projektist «Vene kirjanduse retseptioon Eestis 20. sajandil: tõlgendus- ja tõlkepoeetika»(2009–2014).

Lea panus on olnud märkimisväärne ka teiste vene kultuuri käsitlevate projektide täitmisel: «Eestimaa esitlus 19.–21. sajandi võõrkeelsetes reisijuhtides: retoorika ja ideoloogia», «Vene impeeriumi läänepoolsete ääremaade «ideoloogiline geograafia» kirjanduses» ja «Vene kirjanduskaanoni kujunemine». Juba nende projektide nimetused näitavad tema teadushuvide laiahaardelisust ja pühendumust teadustegevusele.

Kolleegid ja õpilased väärtustavad Lea heatahtlikku suhtumist, abivalmidust, kollegiaalsust ja õiglustunnet. Õnnitleme juubilari ning soovime uusi saavutusi ja õnne veel paljudeks aastateks!

Kolleegid slavistika osakonnast

Jaga artiklit