Õnnitlused

Õnnitlused

80

Lea Praks, meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsent – 30. jaanuar

70

Viktor Seeman, tahkisefüüsika teadur – 5. jaanuar

Anne Iher, infotehnoloogia peaspetsialist – 9. jaanuar

65

Ülo Mander, loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor, geograafia osakonna juhataja – 11. jaanuar

60

Ülle Mölder, käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna raamatukoguhoidja – 12. jaanuar

Sirje Haas, majandusteaduskonna raamatukoguhoidja – 15. jaanuar

55

Natalja Gordejeva, digitaliseerija – 13. jaanuar

Kersti Kokk, inimese anatoomia õppetooli juhataja – 15. jaanuar

50

Nele Nemvalts, ühiskonnateaduste instituudi õppekorralduse spetsialist – 24. jaanuar

Mikhail Brik, materjalide kompuutermodelleerimise professor – 30. jaanuar

45

Anton Terasmaa, füsioloogia vanemteadur – 6. jaanuar

Rutha Jäger, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 7. jaanuar

Kersti Kurri, avatud ülikooli õppekorralduse spetsialist – 16. jaanuar

Ege Annok, vanemraamatupidaja – 20. jaanuar

Sven Aller, informaatika assistent – 30. jaanuar

40

Maie Kiisel, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) analüütik – 1. jaanuar

Martin Vilbaste, metroloogia ja analüütilise keemia teadur – 5. jaanuar

Kaido Viht, bioorgaanilise keemia teadur – 6. jaanuar

Erko Jakobson, kaugseire osakonna vanemteadur – 16. jaanuar

Kadri Rootalu, ühiskonnateaduste instituudi andmeanalüüsi lektor – 25. jaanuar

Tuuli Tuisk, läänemeresoome keelte foneetika teadur – 26. jaanuar

35

Maria Tamm, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaadi koordinaator – 22. jaanuar

Eele Õunapuu-Pikas, taimede ökofüsioloogia teadur – 31. jaanuar

Jaga artiklit