Doktoritööd

Doktoritööd

11. jaanuaril kell 10.15 kaitseb Signe Ivask meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The Role of Routines, Demands and Resources in Work Stress Among Estonian Journalists» («Rutiinide, nõudmiste ja ressursside roll Eesti ajakirjanike tööstressis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Kadri Ugur, oponent prof Tamara Witschge (Groningeni Ülikool, Holland).

21. jaanuaril kell 16.15 kaitseb Ehsan Ebrahimi informaatika erialal doktoritööd «Post-Quantum Security in the Presence of Superposition Queries» («Krüptograafiliste konstruktsioonide turvalisus superpositsioonipäringute vastu»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendaja prof Dominique Unruh, oponendid Frédéric Dupuis (LORIA, Prantsusmaa) ja Marc Kaplan (VeriQloud, Prantsusmaa).

 

 

DOKTORITÖÖD

11. jaanuaril kell 10.15 kaitseb

Signe Ivask

meedia ja kommunikatsiooni erialal

doktori

tööd

«

The

R

ole of

R

outines,

D

emands and

R

esources in

W

ork

S

tress

A

mong

Estonian

J

ournalists

»

(

«

Rutiinide, nõudmiste ja ressursside roll Eesti ajakirjanike

t

ööstressis

»

)

. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Kadri Ugur, oponent prof

Tamara Witschge

(

Groningeni Ülikool, Holland

).

21. jaanuaril kell 16.15

kaitseb

Ehsan Ebrahimi

informaatika erialal doktoritööd «

Post

-

Quantum Security in the Presence of S

uperposition Queries

»

(

«

Krüptograafiliste

konstruktsioonide turvalisus

superpositsioonipäringute vastu

»

)

.

Kaitsmine toimub

J.

Liivi 2

405.

Juhendaja

prof Dominique Unruh

, oponendid

Frédéric Dupuis (LORIA,

Prantsusmaa)

ja

Marc Kaplan (VeriQloud

, Prantsu

smaa

).

DOKTORITÖÖD

11. jaanuaril kell 10.15 kaitseb

Signe Ivask

meedia ja kommunikatsiooni erialal

doktori

tööd

«

The

R

ole of

R

outines,

D

emands and

R

esources in

W

ork

S

tress

A

mong

Estonian

J

ournalists

»

(

«

Rutiinide, nõudmiste ja ressursside roll Eesti ajakirjanike

t

ööstressis

»

)

. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Kadri Ugur, oponent prof

Tamara Witschge

(

Groningeni Ülikool, Holland

).

21. jaanuaril kell 16.15

kaitseb

Ehsan Ebrahimi

informaatika erialal doktoritööd «

Post

-

Quantum Security in the Presence of S

uperposition Queries

»

(

«

Krüptograafiliste

konstruktsioonide turvalisus

superpositsioonipäringute vastu

»

)

.

Kaitsmine toimub

J.

Liivi 2

405.

Juhendaja

prof Dominique Unruh

, oponendid

Frédéric Dupuis (LORIA,

Prantsusmaa)

ja

Marc Kaplan (VeriQloud

, Prantsu

smaa

).

Jaga artiklit