Ka TÜÜE esindajad käisid Göttingenis kohtumas teiste võrgutiku tugengiesindajatega.
FOTO: erakogu

Viie ülikooli koostöö toob palju kasu ka üliõpilastele

Tudengid

Võrgustikku U4 kuuluva nelja tippülikooli rektorid otsustasid novembri lõpus, et Tartu Ülikool võetakse võrgustiku viiendaks täisliikmeks. Mida annab see meie üliõpilastele?

Novembris kogunesid U4-võrgustikku kuuluvate Genti Ülikooli, Göttingeni Ülikooli, Groningeni Ülikooli ja Uppsala Ülikooli esindajad Saksamaale Göttingeni, et tähis­tada võrgustiku kümnendat aastapäeva ning rääkida selle tulevikust.

Jõuti ka kokkuleppele võrgustiku laienemises ja otsustati, et viienda täie­õigusliku liikmena kaasatakse Tartu Ülikool. See kinnitab veelgi, et meie ülikool on rahvus­vaheliselt tugev ja tunnustatud partner. Läbirääkimised võrgustiku leppe ja uue nime üle veel käivad.

Rektor Toomas Asser ütles, et selles koostööplatvormis osalemine on Tartu Ülikooli jaoks väga oluline. Tema sõnul kinnitavad kõik senised kohtumised ja arutelud, et võrgustik on selgesti keskendunud uuenduste ja muudatuste elluviimisele.

Peale ülikooli töötajate käisid Göttingenis ka Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse (TÜÜE) esindajad.

TÜÜE aseesimees Kristel Jakobson põhjendas, et U4 on üli­õpilaste jaoks tähtis, sest võrgustiku eesmärk on muu hulgas ka õpiränne ja üliõpilaste kaasamine otsuste tegemisse. Tema sõnul eristab see U4-võrgustikku paljudest teistest samalaadsetest Euroopa koostööplatvormidest.

Mõju avaldub pika aja jooksul

Rektori kinnitusel on TÜ-l koos partneritega kõrge­lennulised eesmärgid nii ülikoolide põhitegevuse kui ka juhtimistavade ühise arendamise vallas.

«Meie jaoks on huvitav ka õppida võrgustiku senistest kogemustest näiteks üliõpilaste kaasamisel juhtimisrollidesse ja üldise juhtimiskvaliteedi tagamisel,» ütles ta.

Suurem osa U4 mõjust avaldub Kristel Jakobsoni sõnul alles pika aja jooksul tänu kasvavale koostööle teadus-, õppe- ja haldustegevuse arendamisel.

«Võrgustiku ülejäänud ülikoolid on väga võimekad ja mainekad ning meil on neilt palju õppida, aga kindlasti on ka meil neile midagi pakkuda. Tähtis on teha nii Eesti kui ka Euroopa tasandi küsimustes koostööd,» sõnas ta.

U4-s rõhutatakse igati üliõpilastega arvestamist. Jakobson rääkis, et selles võrgustikus väärtustatakse tõepoolest tudengite arvamust ning panust ülikoolide edendamisse.

«Seda näitab ehedalt igal aastal rektorite konverentsile eelnev üliõpilasvõrgustiku konverents, mille käigus koostatakse seisukohtade memorandum. Rektorid arutavad selles kirja pandut alati oma konverentsil,» lausus ta.

Järgmisel sügisel toimuvad nii üliõpilasesindajate kui ka rektorite konverents Tartus.

U4-võrgustiku ülikoolid ja ühtlasi nende üliõpilasesindused on pika ajalooga.

Jakobsoni sõnul on TÜÜE-l teistelt kindlasti üht-teist õppida, kuid küllap on ka meie ülikoolis ja esinduses midagi, mida teised U4 liikmed saaksid rakendada.

Tähelepanu keskmes on eelkõige üliõpilaste kaasatuse võrdlemine ja parimate tavade vahetamine.

Eri ülikoolides täidab üliõpilasesindus (mõnel pool on neid lausa mitu) eri rolle, kokkuvõttes on aga võrdlusmaterjali palju ja igaühelt on midagi eeskujuks võtta.

Jakobsonile jättis aasta­konverents ise toreda mulje: U4 ülikoolide üliõpilas­esindajad on indu täis ja laia silmaringiga põnevad inimesed, kellega oli hea mõtteid vahetada, kogemusi võrrelda ja uusi ideid arendada.

Sügisel sõnastas Prantsus­maa president Emmanuel Macron ühes oma kõnes eesmärgi, et kõik Euroopa üliõpilased peaksid rääkima hiljemalt aastaks 2024 kaht Euroopa keelt ning pooled alla 25-aastased eurooplased peaksid olema veetnud vähemalt pool aastat tudengi või õpipoisina välismaal.

Samuti tegi Macron ette­paneku luua n-ö Euroopa ülikool: paljudest Euroopa ülikoolidest koosnev võrgustik, mis võimaldaks käia lihtsamini vahetusüliõpilaseks ja õppida vähemalt kahes keeles. Just selline võrgustik on ka U4.

Euroopa hariduse teerajaja

Tartu Ülikooli esimene strateegiline ülesanne U4-s ongi üheskoos ette valmistatav «Euroopa ülikooli» projekti taotlus. Võrgustik seab sellega endale eesmärgi olla tunnustatud tõelise Euroopa hariduse teerajajana, pakkuda avatud, lõimitud ja piirideta kesk­konda tipptasemel õppe- ja teadus­tööks ning toetada ülikooli liikmete senisest tihedamat liikumist partner­ülikoolide vahel. Taotluse ettevalmista­misse on kaasatud kõikide TÜ valdkondade esindajad ja üliõpilased.

Alates 2014. aastast on U4-võrgustikku kuuluvate kõrg­koolide üliõpilasesindused kohtunud regulaarselt kaks korda aastas. Kokkusaamiste eesmärk on vahetada kogemusi, arutada, kuidas kaasata tudengeid aktiivsemalt otsustus­protsessidesse, ja kõnelda ka üldisest tudengielust.

Suveülikooli kursused

Igal aastal toimuvad suveülikooli kursused, mis on avatud eri rahvustest ja erisuguse taustaga üliõpilastele.

Tuleval suvel saab osaleda näiteks Genti ülikoolis kahes programmis, mis keskenduvad terviseteemadele, täpsemalt reproduktiivtervisele ja tervisega seotud rändeküsimustele.

Oodatud on tudengid nii meditsiinivaldkonnast kui ka psühholoogia, õiguse, poliitika, lingvistika ja filosoofia erialadelt.

Sedalaadi programmide eesmärk on suurendada teadlikkust üleilmsetest probleemidest, näiteks seoses naiste õiguste, pereplaneerimise, seksuaaltervise ja ‑õpetuse, nakkushaiguste ning migrantide tervisemuredega.

U4-võrgustik on asutatud 2008. aastal. See toetab oma eksperditeadmiste ja ressurssidega ühiskondlikele probleemidele lahenduste leidmist ning uuenduslike protsesside algatamist hariduses ja teaduses.

Suurt tähelepanu pööratakse ülikoolides altpoolt tulevate algatuste toetamisele, väga oluline on üliõpilaste kaasamine kõikidesse protsessidesse.

Lisaks aitab U4-võrgustik leida häid partnereid programmi «Erasmus+» hariduskoostöös ja «Horisont 2020» teadus­konsortsiumides osalemiseks.

Sandra Saar

UT toimetaja

sandra.saar [at] ut.ee

Jaga artiklit