Stipendiumid

Stipendiumid

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium stipendiumi suurus on 5000 eurot. Stipendiumi saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes on andnud oma teadustööga olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisse. Kandidaadi uurimistöö võiks ühendada teadusalasid ja kombineerida teadustöö meetodeid uudsel moel. Preemia määratakse eelmisel kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2019.

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumstipendiumifondi suurus on 18 000 eurot. Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada doktorante, teadureid ja õppejõude, kes jätkavad välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadiga kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondadelt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2019.

Lisateave: www.sihtasutus.ut.ee, 737 5852 (Triin Vakker).

Jaga artiklit