TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid sügissemestril 2013

TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid sügissemestril 2013

Stipendiumid

CWT (Kaleva Traveli) stipendiumid – kokku 7000 eurot. Stipendiumite suurus sõltub taotluste arvust ja tasemest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade magistri- ja doktoritaseme üliõpilased oma õppereiside toetuseks.

Estraveli stipendiumid – kokku 1770 eurot. Stipendiumite suurus sõltub taotluste arvust ja tasemest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Tartu Raefondi stipendiumid  – 9 stipendiumit á 640 eurot, 1 stipendium 640 eurot välisüliõpilasele ja 3954 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumit saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumit saavad taotleda TÜ õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Silvere-Panti stipendiumid – 12 stipendiumit  á 1500 eurot. Taotleda saavad kõigi erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Hea tahte fondi stipendium – 1 stipendium 1350 eurot. Taotleda saavad kõigil õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumit rahastab TÜ rektor prof Volli Kalm.

Laste kliiniliste uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Taotleda saavad jooksval aastal teadusajakirjale avaldamiseks esitatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

Ravimitootjate liidu stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui ka teadurid).

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kel on head tulemused õppe- ja teadustöös.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud riikliku valdkonnaga.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1280 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Reet Montoneni stipendium – 1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

OÜ Fontes stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning majandusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö fookuses on inimeste ja organisatsioonide juhtimise valdkond.

Swedbanki ärieetika stipendium – kuni 4 stipendiumit á 2000 eurot. Taotleda saavad kõikide Eesti kõrgkoolide kõikide akrediteeritud erialade doktorandid, kes on motiveeritud tegelema ettevõtluse ja ärieetika küsimustega ning kes soovivad teha selles valdkonnas teadusliku uurimistöö TÜ eetikakeskuse juhendamisel.

Simon Levini stipendium – 1 stipendium 3200 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna magistritaseme üliõpilased, kel on silmapaistvad tulemused õppetöös ja karistusõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia või õiguspsühholoogia alases teadustöös.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kel on silmapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös.

Urmas Sõõrumaa stipendium – 2 stipendiumit á 1600 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõikide tasemete edukad üliõpilased (alates 3. semestrist), kel on silmapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös, on kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40-aastased), kel on silmapaistvad tulemused liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös.
 
Fred Kudu stipendium – 1000 eurot. Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium – stipendiumifond on kuni 5000 eurot, stipendiumite arv kuni 10. Taotleda saavad kõikide viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Stipendiumit rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium – stipendiumifond on kuni 9600 eurot. Taotleda saavad kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana. Stipendiumit rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks TÜ sihtasutusele. Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee; tel 7375852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit