Teated

Teated

NOVEMBRIS TÜ PEAHOONE AULAS: 2. novembril kell 16 Tartu I Muusikakooli aastapäeva­kontsert, 6. novembril kell 18 Gustav Adolfi päeva tähistamine, 8. novembril kell 19 Eesti Rahvusmeeskoori ja Tartu Noortekoori akadeemiline kontsert «Nii vägevad», 10. novembril kell 10 korporatsiooni Ugala 105. aastapäeva kontsertaktus ja pidulik koosolek, 16. novembril kell 19 kammermuusika kontsert, 17. novembril kell 17 Gustav Ernesaksa 110. sünniaastapäevale pühendatud XXIV Lõuna-Eesti meestelaulu päeva kontsert, 19. novembril kell 19 kontsert sarjast «ERSO muusikute 100 kontserti Eestile», 23. novembril kell 13.30 Ernst Öpiku 125. sünniaastapäeva tähistamine, 29. novembril kell 18 Miina Härma Gümnaasiumi kontsert.

PENSIONÄRIDE ÜHINGUS VITAE: 5. novembril kell 15 käsitööring, 6. novembril kell 13 laulmine, 7. novembril kell 14 kohtumine rektor Toomas Asseriga TÜ senati saalis, 8. novembril kell 11 arstide klubi, 13. novembril kell 11 elulooring, 15. novembril kell 11 kirjandus­klubi, 20. novembril kell 13 laulmine, 22. novembril kell 15 keemikute klubi, 26. novembril kell 15 põltsamaalaste klubi.

ÕPETATUD EESTI SELTSIS: 7. novembril esineb Taavi Pae ettekandega «Eesti pühakodade orienteeritus ilmakaarte suhtes». ÕES-i koosolek toimub kell 16.15 Jakobi 2–213.

31. oktoobril avati Physicumi galeriis hobikunstnik Hilja Afanasjeva maalide näitus. Afanasjeva on lõpetanud 1977. aastal TÜ matemaatika­teaduskonna ja töötanud pikemat aega TÜ teaduskoolis matemaatikametoodikuna. Galeriis saab näha tema maale, mis on valminud aastatel 2016–2018. Näitus jääb avatuks 30. novembrini.

4.–7. novembrini toimub Tartus V Spa konverentsikeskuses seitsmes Läänemere elektrokeemia­konverents «Finding New Inspiration». Konverentsil käsitletakse muu hulgas selliseid teemasid nagu elektriline kaksikkiht, laenguülekanne ja katalüütilised protsessid, madal- ja kõrgtemperatuurne korrosioon ning komplekssed energia salvestamise ja muundamise süsteemid.

5. novembril ootab rektor Toomas Asser ülikooliperet kell 10 peahoone senati saali järjekordsele avatud ideehommikule. Sel korral kutsub Asser mõtteid vahetama raamatukoguga seotud teemadel. Mida lugeja tänapäeval ülikooli raamatukogult ootab? Kas ülikoolid vajavad 21. sajandil füüsilisi raamatukogusid või saab kogu õppe- ja teadustöö toetuda avatud juurdepääsuga elektroonilistele andmebaasidele ja kõigile avatud tasuta e-kursus­tele? Kas õppimine on aja jooksul muutunud ja üliõpilased ehk ei vajagi enam vaikseid lugemisruume? Kutsutakse arutlema ka selle üle, kas ülikooli raamatukogu teenused katavad kogu ülikoolipere vajadused või on puudus mõnest olulisest võimalusest. Osalemisest palun teada anda e-kirjaga aadressil ideehommik [at] ut.ee.

8. novembril kell 12–16 toimub TÜ haridusteaduste instituudi aulas Salme 1a üheteistkümnes Peeter Põllu päev «Terves digis terve vaim», kus õpetajate ja haridusteadlaste ette tulevad Eesti tipp­spetsialistid küberhügieeni ja -turvalisuse alal. Peaettekandega esineb küberturbeekspert Klaid Mägi (CybExer Technologies). Vestlus­ringis osalevad peale tema ka TÜ informaatika didaktika dotsent Piret Luik, TTÜ teadur Birgy Lorenz, raamatu «Turvaline internet. Digimaailma teejuht» autor Diana Poudel, Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste nõunik Jaak Anton, Telia esindaja Ergo Tars ning praktikud koolidest. Päeva ja arutelusid juhatab TÜ haridustehnoloogia dotsent Mario Mäeots.

8.–10. novembrini toimub Jakobi 2–226 rahvusvaheline konverents «Semiotics of hybrid natures: Anthropogenic ecosystems, multimodalities, transformed umwelts». Hübriidsete looduste all peetakse silmas eri liikide, tehnoloogiliste keskkondade ja uute meediumide keerukat seondumist. Inimmõjuga loodust on tänapäeva maailmas aina enam ning selle uurimine eri valdkondade koostöös on oluline ülesanne. Konverentsi eesmärk on vahetada teadmisi hübriidsete looduste eri ilmingute kohta ning töötada välja sobivaid uurimismeetodeid ökosemiootikas ja teistes keskkonnahumanitaaria valdkondades. Külalisesinejad on Nathalie Blanc, Morten Tønnessen ja Kati Lindström, kokku on konverentsi programmis üle 30 esineja.

12. novembril kell 13.30 toimub Tõravere observatooriumis Uno Veismanni värske raamatu «Peenemündest Baikonurini» esitlus. Uno Veismann on eesti astro- ja geofüüsik.

15. novembril kell 9.30–16.30 toimub Eesti Rahva Muuseumis konverents «On õnnest puudu veel üks samm», millega tähistatakse Tartu õppenõustamiskeskuse 20. aasta­päeva. Konverentsi esimeses plokis annab keskuse kaua­aegne juht Ana Kontor ülevaate Tartu õppenõustamiskeskuse kujunemise loost, TÜ emeriitprofessor Jaan Kõrgesaar räägib Oregonist pärinevast käitumistoe programmist ja lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt väikelaste vaimse tervisega seotud küsimustest. Teises ettekannete plokis võtavad Tallinna õppenõustamiskeskuse koordinaator Ruuda Lind ning EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats vaatluse alla tavaliste ja tavatute laste ning nende toetamise küsimuse. Töötubades käsitlevad õppenõustamise vallas tuntud Viivi Neare, Liis Arras, Marju Aas, Ly Erg ja Ana Kontor tugispetsialistide koostöö ja õppenõustamise tõhustamise võimalusi töös erivajadustega lastega. Päeva lõpetab Tallinna Ülikooli teaduri Grete Arro ettekanne sellest, kuidas õppimise olemuse tundmine aitab õppijat tõhusamalt toetada.

23. novembril tähistab Tartu observatoorium ülikooli peahoone aulas sümpoosioniga maailmakuulsa astronoomi ja Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku 125. sünniaastapäeva. Räägitakse Öpikuga seotud mälestusi ning vesteldakse tema teadustööst ja observatooriumi praegusest tegevusest. Mitmekülgselt andeka Öpiku kirjutatud muusikapalu esitavad Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilased.

23. novembril korraldab TÜ muuseum seoses aastanäitusega «Kuritöö ja karistus» Toomemäel mõrvamüsteeriumi, millest on oodatud osa saama kõik põnevushuvilised. Tõestisündinud mõrvaloost inspireeritud müsteeriumimäng viib küll päris looga võrreldes pisut teistsugustesse oludesse, kuid kõik inimlikud kired ja kiusatused on täpselt needsamad, mis viisid ka 1934. aastal tõeliselt toimunud kuriteoni. Peale põneva mängu ootavad osalejaid kerged suupisted ja meeleolujook. Pärast mõrvamüsteeriumi lahendamist külastatakse muuseumi aastanäitust «Kuritöö ja karistus». Pileti hind on 27 eurot.

30. novembril tähistab majandus­teaduskond oma 80. aastapäeva. Kell 10 algab ülikooli raamatukogu konverentsisaalis juubelikonverents «80-aastane teaduskond ettevõtlikus ülikoolis». Peale selle korraldatakse vilistlastele ekskursioon TÜ peahoones ja TÜ kunstimuuseumis, avatakse uus teaduskonna teerajajate tahvel ning arutletakse ühiselt vilistlaste ja teaduskonna sidemete taasloomise, uute vaatenurkade ja koostöövõimaluste üle. Oodatud on kõik majandusteaduskonna üliõpilased, vilistlased, töötajad ja koostööpartnerid. Lisateavet leiab aadressil https://majandus.ut.ee/et/teaduskonna-80-juubel

30. novembril toimub Lossi 36–214 strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskuse aastakonverents, millel keskendutakse inimestele riigikaitses. Juttu tuleb nii ajateenijatest, reservväelastest kui ka veteranidest, sh nende vaimsest ja füüsilisest tervisest, moraalist, motivatsioonist ja kultuuritaustast.

31. novembrini saab TÜ Pärnu kolledžis tutvuda Haapsalu Graafilise Disaini Festivali Rahvus­vahelise Konkurs–Näituse «Dialoog» töödega. Haapsalu graafilise disaini festival keskendub graafilise disaini arengule kujundusgraafikas. Festivalil toimus rahvusvaheline konkurss teemal «Dialoog», mille osalejad kasutasid tüpograafiat, kalligraafiat, illustratsiooni, fotot, mitme­suguseid maalivõtteid ning paljude tehnikate miksimist.Konkursile laekus kokku 162 teost Euroopa Liidust, Venemaalt, Equadorist, Hiinast, Iraanist ja Indoneesiast ja mujalt. Žürii valis eksponeerimiseks kokku 80 teost, mille valikut näeb näitusel. Näitusi toetavad Eesti Kultuurkapital, Haapsalu linn ja Eesti Kujundusgraafikute Liit.

Jaga artiklit